Adres: Ul. Rynek 1A |58-100 Świdnica
Nr konta: 20 2490 0005 0000 4530 2734 4022
Dane kontaktowe: +48 696 086 546 |biuro@spiks.org.pl |Facebook

14 marca – Dyskusje o cłach

Zbigniew Bujak, szef Głównego Urzędu Ceł był gościem Świdnickiego Forum Gospodarczego. W spotkaniu wzięli także udział prezydent Adam Markiewicz, wiceprezydenci Andrzej Protasiuk i Leszek Nowogrodzki, wicemarszałek dolnośląski Andrzej Kosiór, szefowie placówek celnych – Jacek Kapica, Barbara Błońska, Anrdrzej Ciołek i Andrzej Zając.

Zbigniew Bujak zadeklarował przeprowadzenie reformy administracji celnej. Nowe metody zarządzania zaskutkować miały większą decyzyjnością na niższych szczeblach służb celnych. Celami planowanej reformy były między innymi: ochrona krajowego rynku i ochrona firm eksportujących towary.

 

Zapis w księdze pamiątkowej:

„W dniu 14.03.2001 podpisane zostało porozumienie o współpracy. Jest to akt, który kwituje już osiągnięte w tej współpracy rezultaty, a jednocześnie jest inspiracją do jej rozwoju. Administracja celna deklaruje wszelką pomoc podmiotom gospodarczym dokonującym obrotu towarowego z zagranicą i życzy powodzenia w interesach.”

Zbigniew Bujak

Adres: Ul. Rynek 1A |58-100 Świdnica Nr konta: 20 2490 0005 0000 4530 2734 4022
SPIKS | Wszelkie prawa zastrzeżone 2014