Adres: Ul. Rynek 1A |58-100 Świdnica
Nr konta: 20 2490 0005 0000 4530 2734 4022
Dane kontaktowe: +48 696 086 546 |biuro@spiks.org.pl |Facebook

15 kwietnia – O budownictwie z ministrem

Roman Bratkowski, minister gospodarki przestrzennej i budownictwa, był gościem Świdnickiego Forum Gospodarczego. Gość spotkał się z członkami Stowarzyszenia Przedsiębiorców i Kupców Świdnickich, przedstawicielami władz lokalnych i instytucji finansowych w kawiarni Polonia.

Minister przedstawił ogólne założenia reprezentowanego przez siebie resortu. Odpowiadał też na pytania gości.

Dużo kontrowersji wzbudziła sprawa rozpatrywanego właśnie przez Sejm nowego prawa lokalowego. Najemcy w pierwszej części dekady lat 90-tych pokrywali swoimi czynszami średnio 38% wydatków na lokale komunalne. Resztę gminy dokładały z innych źródeł. Ustawa zmienić miała tę zasadę i urealnić czynsze. Jednak by chronić rodziny najuboższe, korzystające z lokali gminnych, równocześnie planowano stworzenie systemu osłon socjalnych w postacie dodatków mieszkaniowych.

Uczestniczy forum poruszali konieczność kreowania całej sfery budownictwa. Wskazywano na brak racjonalnej, sensownej polityki kredytowej państwa w tym zakresie. Ministra pytano przede wszystkim o kredyty hipoteczne. Gość potwierdził zarzut, że tego typu kredyty w Polsce praktycznie nie są udzielane. Przekazał jednak informacje, że rząd tworzy Bank Gospodarki Komunalnej, który ma być centralną instytucją wspierająca budownictwo, przede wszystkim mieszkaniowe.

Wpis do księgi pamiątkowej:

„W dobrym towarzystwie warto nawet tracić, ale lepiej wygrać! Ja zyskałem na naszym spotkaniu – mam nadzieję, że również Przedsiębiorcy i Kupcy Świdniccy. Dziękuję…

Roman Bratkowski”

Adres: Ul. Rynek 1A |58-100 Świdnica Nr konta: 20 2490 0005 0000 4530 2734 4022
SPIKS | Wszelkie prawa zastrzeżone 2014