Adres: Ul. Rynek 1A |58-100 Świdnica
Nr konta: 20 2490 0005 0000 4530 2734 4022
Dane kontaktowe: +48 696 086 546 |biuro@spiks.org.pl |Facebook

9 kwietnia – honorowa odznaka

Profesor Leszek Balcerowicz był gościem stowarzyszenia. Na spotkaniu w sali owalnej Baszty NOT otrzymał od prezesa Edwarda Szywały akt nadania mu honorowego członkostwa i honorową, złota odznakę.

Prezes Edward Szywała tak uzasadnił ten wybór:

„Członkiem honorowym zostaje ta osoba, która zdaniem członków stowarzyszenia swoim działaniem przyczyniła się do realizacji celów naszej organizacji w skali szerszej niż lokalna. Takie osoby muszą działać na rzec z poprawy sytuacji ekonomicznej państwa i obywateli, czynnie wspierać inicjatywy mające na celu pobudzenie aktywności gospodarczej i społecznej obywateli, swą postawa upowszechniać etos pracy i sukcesu, a także lansować nową kulturę w sferze działalności gospodarczej. Między innymi w taki sposób oceniliśmy działania i postawę profesora Leszka Balcerowicza.Z drugiej strony z profesorem Leszkiem Balcerowiczem utrzymywaliśmy stały kontakt od słynnego już spotkania w Książu w 1992 roku. Dzięki systematycznym spotkaniom uzyskiwaliśmy cenne informacje, dotyczące spraw gospodarczych. A obcowanie z osobistością światowego formatu, nieprzeciętną, z ogromną władzą i co ważne – szalenie miłą i przystępną, pozwala na wzbogacanie swojej wiedzy, poszerzenia światopoglądu.”

Powitanie profesora Leszka Balcerowicza

Profesor Balcerowicz był trzecim Członkiem Honorowym SPiKŚ. Do tej pory tytuły te przyznano Annie Dynowskiej i Janowi Lityńskiemu.

„Jest to mile wyróżnienie: przynależność honorowa do stowarzyszenia ludzi przedsiębiorczym o duchu społecznikowskim, którzy nie tylko osiągają sukcesy w swojej pracy zawodowej – a to jest istotne, ponieważ są pionierami nowego ustroju gospodarczego w Polsce – ale także potrafią działać zespołowo, regularnie się spotykać i pracować, szerzyć nową kulturę pracy i postępowania w gospodarce rynkowej. Dlatego cieszy mnie Honorowe Członkostwo Stowarzyszenia Przedsiębiorców i Kupców Świdnickich” – powiedział Leszek Balcerowicz.

W wywiadzie udzielonym „Świdnickim Wiadomościom Gospodarczym” profesor powiedział ponadto:

„W gospodarce rynkowej ważne miejsce zajmują właśnie instytucje samorządów gospodarczych, które powinny stanowić płaszczyznę wspólnego działania trochę niezależnego do państwa. Nie wszystkie problemy powinno rozwiązywać państwo. Rozwiązaniem ich części powinny zająć się samorządy lokalne i gospodarcze. Dużą rolę organizacje samorządu gospodarczego mogą spełnić przy kształceniu i dokształcaniu swoich członków, a także ich integracji i tworzeniu płaszczyzn współpracy.”

 

 

Adres: Ul. Rynek 1A |58-100 Świdnica Nr konta: 20 2490 0005 0000 4530 2734 4022
SPIKS | Wszelkie prawa zastrzeżone 2014