Adres: Ul. Rynek 1A |58-100 Świdnica
Nr konta: 20 2490 0005 0000 4530 2734 4022
Dane kontaktowe: +48 696 086 546 |biuro@spiks.org.pl |Facebook

15 lipca – Własne pismo

Ukazał się pierwszy numer „Świdnickich Wiadomości Gospodarczych”. Pismo ukazało się jako wkładka gospodarcza do „Wiadomości Świdnickich”, stanowiło jednak odrębny tytuł, którego właścicielem było SPiKŚ. Pierwszym redaktorem naczelnym „ŚWG” został student politologii Tomasz Wyrwa. Jego najbliższym współpracownikiem stał się Krzysztof Wierzęć. Członkowie SPiKŚ partycypowali w kosztach wydawania pisma.

Adres: Ul. Rynek 1A |58-100 Świdnica Nr konta: 20 2490 0005 0000 4530 2734 4022
SPIKS | Wszelkie prawa zastrzeżone 2014