Adres: Ul. Rynek 1A |58-100 Świdnica
Nr konta: 20 2490 0005 0000 4530 2734 4022
Dane kontaktowe: +48 696 086 546 |biuro@spiks.org.pl |Facebook

16 października – O przedsiębiorczości

W ramach Świdnickiego Forum Gospodarczego odbyło się spotkanie z ministrem ds. wspierania przedsiębiorczości Zbigniewem Eysmontem. Uroczystym momentem było wręczeni dyplomu honorowego członka SPiKŚ posłance Annie Dynowskiej. W całej historii stowarzyszenia miała ona pozostać jedyną kobietą, której przyznano członkostwo w tej męskiej z założenia organizacji. Nadanie Annie Dynowskiej tytułu wiązało się z uznaniem jej zasług w działaniach na rzecz poprawy sytuacji gospodarczej regionu wałbrzyskiego.

Niestety, uczestnicy spotkania ocenili dyskusję jako niekonkretną. Minister nie był w stanie zapoznać szczegółowo z kompetencjami swojego ministerstwa, ponieważ, jak stwierdził „jest ono w trakcie organizacji”. Ministerstwo Wspierania przedsiębiorczości miało być zupełnie nową instytucją w strukturze rządu.

Uznanie przedsiębiorców Zbigniew Eysmont wzbudził z powodu jednej decyzji – jako jedyny z grona rządu zgłosił votum separatum wobec projektu wprowadzenia podatku 50%.

Minister obiecał pomoc przy powoływaniu do życia oddziału Polskiej Izby Handlu Zagranicznego w województwie wałbrzyskim. Poparł także jednoznacznie stanowisko środowiska gospodarczego w sprawie likwidacji stanowiska pełnomocnika rządu ds. restrukturyzacji.

 

Zapis z księgi pamiątkowej:

„Na pamiątkę pierwszego spotkania, którego rezultatem być może będzie umiejscowienie na stałe sektora prywatnego w programach gospodarczych państwa. Życzę wszystkim przedsiębiorcom, by byli niezłomni w swojej wieloletniej walce i uznanie własności prywatnej

Zbigniew Eysmont”

Adres: Ul. Rynek 1A |58-100 Świdnica Nr konta: 20 2490 0005 0000 4530 2734 4022
SPIKS | Wszelkie prawa zastrzeżone 2014