Adres: Ul. Rynek 1A |58-100 Świdnica
Nr konta: 20 2490 0005 0000 4530 2734 4022
Dane kontaktowe: +48 696 086 546 |biuro@spiks.org.pl |Facebook

6 czerwca – Przedsiębiorcy w samorządzie

W maju całej Polsce odbyły się pierwsze po wojnie wolne wybory do samorządu terytorialnego. 6 czerwca w Świdnicy odbyła się pierwsza sesja nowo wybranej rady. Stowarzyszenie Przedsiębiorców i Kupców Świdnickich wprowadziło do grona samorządowców trzech swoich przedstawicieli: Andrzeja Lepaka-Przybyłowicza, Macieja Bernackiego i Tadeusza Kaczmarczyka. Andrzej Lepak-Przybyłowicz otrzymał największą w mieście ilość głosów. Wybrany został Przewodniczącym Rady Miejskiej w Świdnicy I kadencji. Maciej Bernacki pełnił funkcję wiceprzewodniczącego RM.

Adres: Ul. Rynek 1A |58-100 Świdnica Nr konta: 20 2490 0005 0000 4530 2734 4022
SPIKS | Wszelkie prawa zastrzeżone 2014