Adres: Ul. Rynek 1A |58-100 Świdnica
Nr konta: 20 2490 0005 0000 4530 2734 4022
Dane kontaktowe: +48 696 086 546 |biuro@spiks.org.pl |Facebook

20 listopada – Walne

W strzegomskiej restauracji „Pod Rumakiem”: odbyło się coroczne Walne Zgromadzenie. Wybrano nowe władze Stowarzyszenia.

Na czele zarządu stanął prezes Marek Jodko. Wiceprezesem został Marian Sworobowicz, skarbnikiem Andrzej Schiewe, sekretarzem Władysław Duduś , a członkami Jerzy Lepak i Andrzej Zając. Prócz tego wybrano Komisję Rewizyjną i Sąd Koleżeński. W skład tych organów władz weszli: Bogusław Solima, Ryszard Rodziewicz, Janusz Dytewski, Roman Piech, Zenon Szymonowicz i Stanisław Grzyb.

Adres: Ul. Rynek 1A |58-100 Świdnica Nr konta: 20 2490 0005 0000 4530 2734 4022
SPIKS | Wszelkie prawa zastrzeżone 2014