Adres: Ul. Rynek 1A |58-100 Świdnica
Nr konta: 20 2490 0005 0000 4530 2734 4022
Dane kontaktowe: +48 696 086 546 |biuro@spiks.org.pl |Facebook

21 czerwca – Nie tylko o pieniądzach

W Świdnickim Forum Gospodarczym uczestniczyła Hanna Gronkiewicz-Waltz, prezes Narodowego Banku Polskiego. Pani prezes odwiedziła miasto jako kandydatka do fotela prezydenckiego. Jednak w czasie dyskusji mowa była nie tylko o polityce, ale także o gospodarce i polityce monetarnej.

Hanna Gronkiewicz-Waltz za zagrożenie demokracji uznała możliwość przejęcia pełni władzy przez ugrupowania lewicowe. Jej zdaniem ugrupowania lewicowe przyczyniają się do opóźniania zmian strukturalnych w państwie. Pani prezes podkreśliła stanowczo, ze jej celem nie jest kandydowanie na stanowisko prezydenta, lecz próba zjednoczenia środowiska prawicowego, które winno wystawić w wyborach jednego kandydata, zdolnego skutecznie walczyć w wyborach z Aleksandrem Kwaśniewskim.

 

Wiele pytań dotyczyło także głośne konfliktu między prezesem Narodowego Banku Polskiego a ministrem finansów, wicepremierem Grzegorzem Kołodko. Hanna Gronkiewicz-Waltz wyjaśniła, że konflikt taki – z racji obrony różnych interesów – zawsze będzie istniał. Pytanie tylko – na ile musi być on nagłaśniany medianie.

 

Hanna Gronkiewicz-Waltz otrzymała na pamiątkę – podobnie jak inni goście Forum – …klubowy krawat!

 

Wpis do księgi pamiątkowej:

 

„Z podziękowaniami za zaproszenie i życzeniami, aby Świdnica kultywowała swoje wielowiekowe tradycje w każdej dziedzinie życia”.

 

Hanna Gronkiewicz-Waltz

Adres: Ul. Rynek 1A |58-100 Świdnica Nr konta: 20 2490 0005 0000 4530 2734 4022
SPIKS | Wszelkie prawa zastrzeżone 2014