Adres: Ul. Rynek 1A |58-100 Świdnica
Nr konta: 20 2490 0005 0000 4530 2734 4022
Dane kontaktowe: +48 696 086 546 |biuro@spiks.org.pl |Facebook

28 lutego – Honorowy prezes

W kawiarni Aleks odbyło się Walne Zgromadzenie członków SPikŚ, prowadzone przez prezesa Krzysztofa Zarembę. Cel spotknaia był jedne – przegłosowanie wniosku Zarządu o nadanie tytułu Prezesa Honorowego Edwardowi Szywale. Był on prezesem Stowarzyszenia od kwietnia 1990 do połowy 1995 roku.

 

„W uznaniu wielkich zasług, położonych dla powstania Stowarzyszenia Przedsiębiorców i Kupców Świdnickich, nieprzerwane przez 5 lat sprawowanie funkcji Prezesa Zarządu i Przewodniczącego Rady Programowej Klubu 25 oraz ogromny wkład swojej społecznej pracy i animowanie wszelkich przedsięwzięć w Stowarzyszeniu.”

Adres: Ul. Rynek 1A |58-100 Świdnica Nr konta: 20 2490 0005 0000 4530 2734 4022
SPIKS | Wszelkie prawa zastrzeżone 2014