Adres: Ul. Rynek 1A |58-100 Świdnica
Nr konta: 20 2490 0005 0000 4530 2734 4022
Dane kontaktowe: +48 696 086 546 |biuro@spiks.org.pl |Facebook

15 lutego – Kameralnie z posłem

W restauracji Piast-Roman odbyło się pierwsze w tym roku Świdnickie Forum Gospodarcze. Jego gościem był poseł Jerzy Gwiżdż.

 Jerzy Lesław Gwiżdż urodził się 10 sierpnia 1954 roku w Nowym Sączu w rodzinie znanego sądeckiego rzemieślnika. Ma brata i cztery siostry.

Po ukończeniu szkoły średniej w 1973 roku studiował na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, gdzie w 1977 roku obronił pracę magisterską pt. „Rzeźba i utwór architektoniczny w prawie autorskim” za którą otrzymał nagrodę miesięcznika „Państwo i Prawo” w zakresie prac magisterskich z nauk prawnych. Po ukończeniu studiów prawniczych podjął pracę w Wojewódzkim Zarządzie Inwestycji Rolniczych w Nowym Sączu, gdzie pełnił funkcję kierownika wydziału organizacyjno-prawnego.

We wrześniu 1980 roku współtworzył Solidarność. Od 1983 roku pracował z Zakładzie Robót Inżynieryjnych w Nowym Sączu jako radca prawny. Po likwidacji tego Zakładu założył spółkę budowlano-usługową, której był prezesem.

Po ustanowieniu w Nowym Sączu Komitetu Obywatelskiego Jerzy Gwiżdż był jego wiceprzewodniczącym. Z rekomendacji tego Komitetu w latach 1990-1994 był radnym i prezydentem miasta Nowego Sącza.

Jerzy Gwiżdż jest adwokatem. Posiada własne centrum usług prawnych w Nowym Sączu. W latach 1977-1981 był członkiem Stronnictwa Demokratycznego. Po roku 1990 należał do Porozumienia Centrum. Prezydent Lech Wałęsa powołał Jerzego Gwiżdża do Rady ds. Samorządu Terytorialnego przy Prezydencie RP.

Z listy Komitetu Wyborczego BBWR Jerzy Gwiżdż został w 1993 r. wybrany na posła na Sejm RP . W Sejmie II kadencji był przewodniczącym Podkomisji ds. Praw i Obowiązków Obywateli Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego. Pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Klubu Parlamentarnego BBWR, a później współprzewodniczył Klubowi Parlamentarnemu Porozumienia Prawicy.

Jerzy Gwiżdż w 1994 roku został prezesem BBWR. Był szefem Krajowego Sztabu Wyborczego Lecha Wałęsy w 1995 roku. Po tych wyborach, na bazie sztabów wyborczych założył Ruch Solidarni w Wyborach. Ruch Solidarni w Wyborach był sygnatariuszem-założycielem Akcji Wyborczej Solidarność.

Jerzy Gwiżdż był posłem III kadencji Sejmu RP. Przewodniczył sejmowej Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej.

Jerzy Gwiżdż jest autorem licznych artykułów o tematyce politycznej i społecznej oraz książek „Wizja parlamentu w nowej Konstytucji”, „O etyce w polityce”, i wywiadu – rzeki pt. „Ostatnie dni pierwszej prezydentury Lecha Wałęsy”.

 

Adres: Ul. Rynek 1A |58-100 Świdnica Nr konta: 20 2490 0005 0000 4530 2734 4022
SPIKS | Wszelkie prawa zastrzeżone 2014