Adres: Ul. Rynek 1A |58-100 Świdnica
Nr konta: 20 2490 0005 0000 4530 2734 4022
Dane kontaktowe: +48 696 086 546 |biuro@spiks.org.pl |Facebook

29 października – Nowe władze

Stowarzyszenie Przedsiębiorców i Kupców Świdnickich udzieliło absolutorium ustępującemu zarządowi i wybrało nowy. Na jego czele stanął Janusz Kielar. Nowy prezes zapowiedział, że nie ma zamiaru dokonywać rewolucji w dotychczasowej linii programowej organizacji. „Przeciwnie – chcemy kontynuować to, co sprawdziło się do tej pory” – zapowiadał. Wśród jego deklaracji mowa była o ściślejszej współpracy z samorządem lokalnym, władzami wojewódzkimi i parlamentarzystami.

 

Wiceprezesem SPiKŚ został Stanisław Grzyb, sekretarzem Zenon Szymonowicz, a skarbnikiem Ryszard Nowak.

Adres: Ul. Rynek 1A |58-100 Świdnica Nr konta: 20 2490 0005 0000 4530 2734 4022
SPIKS | Wszelkie prawa zastrzeżone 2014