Adres: Ul. Rynek 1A |58-100 Świdnica
Nr konta: 20 2490 0005 0000 4530 2734 4022
Dane kontaktowe: +48 696 086 546 |biuro@spiks.org.pl |Facebook

31 grudnia – Goście Stowarzyszenia

Kilkanaście spotkań z gośćmi odbyło się podczas comiesięcznych spotkań członków SPiKŚ.

Na liście tej znaleźli się:

ks. Andrzej Siemiński, misjonarz, który opowiadał o swojej wieloletniej pracy w Kongo

dr Wiesław Ślusarz, seksuolog, publicysta regionalnych gazet, który wyczerpująco odpowiadał na wszystkie pytania,

– prezes Polskapresse o/ Wrocław Jacek Czynajtis i Stanisław Drozdowski, zastępca redaktora naczelnego „Gazety Wrocławskiej”, którzy przedstawili plany wydawnicze spółki, nakreślili perspektywy rozwoju nowego na rynku tytułu – „Gazety Świdnickiej”, którą koncern Passauer, właściciel Polskapresse nabył od prywatnej świdnickiej spółki,

dr Mariusz Jabłoński – doktor prawa konstytucyjnego, pracownik naukowy Wydziału Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego,

Piotr Snopczyński – himalaista, uczestnik wielu wypraw w Himalaje, w tym wypraw narodowych, organizator i inicjator Dni Gór,

Anatolij Mandżaga – organizator wypraw po Rosji, w tym w najbardziej niedostępnych regionach kraju,

Marek Michalak, członek Honorowy SPiKŚ, prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci Chorych „Serce”, który przybliżył działalność swojej organizacji.

Adres: Ul. Rynek 1A |58-100 Świdnica Nr konta: 20 2490 0005 0000 4530 2734 4022
SPIKS | Wszelkie prawa zastrzeżone 2014