Adres: Ul. Rynek 1A |58-100 Świdnica
Nr konta: 20 2490 0005 0000 4530 2734 4022
Dane kontaktowe: +48 696 086 546 |biuro@spiks.org.pl |Facebook

Adam Markiewicz – harmonijny rozwój

O programie dla miasta Miasto jest dobrze zaopatrzone w podstawowe media – wodę, system odbioru ścieków, rozwijają się układy komunikacyjne. Ale to za mało, rozwój miasta powinien być bowiem harmonijny. Brak jest kina z prawdziwego zdarzenia, kręgielni czy choćby hotelu dla typowych turystów, który byłby w stanie przyjąć na nocleg 120 turystów. Dopiero mając bazę, można promować miasto.

 

Zawsze powtarzałem i będę powtarzać – nie możemy jako władza zapomnieć o ludziach, którzy z różnych powodów zawsze będą skazani na wsparcie społeczne, bo nie są w stanie pracować, choćby z racji choroby. Muszą mieć dobre warunki do życia, a podstawą tego jest mieszkanie. Trzeba więc wrócić do idei budowania co roku puli mieszkań socjalnych – a potrzeba ich w mieście około 300. Zmienić należy – oczywiście we współpracy ze starostwem i kuratorium – system oświaty, by szkoły „nie produkowały bezrobotnych”, lecz przygotowywały młodych ludzi w zawodach, na które jest popyt na rynku pracy. Moim marzeniem – uważam, że całkiem realnym – jest wybudowanie aquaparku. O przedsiębiorczości Najważniejsze to przedsiębiorcom nie przeszkadzać. Muszą być szybko i sprawnie obsłużeni w urzędzie. Problemy, dotyczące gospodarki prezydent powinien rozwiązywać wspólnie z przedstawicielami biznesu – z nimi powinny być konsultowane wszystkie projekty uchwał, dotyczące tej sfery życia. W tym najważniejsze kwestie – dotyczące wysokości podatków i opłat lokalnych. Nie można wspierać tylko inwestorów zewnętrznych. Trzeba szanować i wspomagać tych, którzy z mozołem, przez lata, budowali tu swoje miejscowe firmy. O kierunkach rozwoju Miasto musi dbać wszystkie potrzeby mieszkańców. Aby to spełnić, potrzebna jest dobra baza sportowa dla dzieci i młodzieży, przyszkolne kluby zainteresowań, a dla całych rodzin – dobrze przygotowane tereny rekreacyjne i sprawnie funkcjonujące obiekty kulturalne.

Adres: Ul. Rynek 1A |58-100 Świdnica Nr konta: 20 2490 0005 0000 4530 2734 4022
SPIKS | Wszelkie prawa zastrzeżone 2014