Adres: Ul. Rynek 1A |58-100 Świdnica
Nr konta: 20 2490 0005 0000 4530 2734 4022
Dane kontaktowe: +48 696 086 546 |biuro@spiks.org.pl |Facebook

Zbigniew Lachowicz – zatrzymać „samowygnanie”

O programie dla miasta Głównym zadaniem do wykonania przez przyszłe władze miasta według kandydata jest zatrzymanie „samowygnania” młodego pokolenia i ochrona miejsc pracy. Jego zdaniem firmy, znajdujące się w kłopotach finansowych winny być objęte kompleksową pomocą państwa. Najpierw trzeba dokonać szczegółowej analizy sytuacji, potem zastosować różne formy pomocy, tak jak dzieje się to np. w Niemczech.

 

O przedsiębiorczości W czasie prowadzonych z przedsiębiorcami rozmów stwierdzam, że trafiłem z właściwą sugestią. Najpierw trzeba dokonać rejestracji stanu faktycznego, bez podziału na podmioty małe i duże. To wszystko ma być podstawą do zorganizowania kompleksowej pomocy podmiotom gospodarczym. O kierunkach rozwoju Musimy inwestować w mury. Trzeba miedzy innymi odbudować wieżę ratuszową. Jednak najważniejsza jest likwidacja kapitalizmu mafijnego, jaki teraz panuje w kraju.

Adres: Ul. Rynek 1A |58-100 Świdnica Nr konta: 20 2490 0005 0000 4530 2734 4022
SPIKS | Wszelkie prawa zastrzeżone 2014