Adres: Ul. Rynek 1A |58-100 Świdnica
Nr konta: 20 2490 0005 0000 4530 2734 4022
Dane kontaktowe: +48 696 086 546 |biuro@spiks.org.pl |Facebook

Debiut „Regionalnych”

„Regionalne Wiadomości Gospodarcze”, to magazyn, którego debiut odbył się podczas spotkania Stowarzyszenia Przedsiębiorców i Kupców Świdnickich w dniu 16 maja. To wspólne przedsięwzięcie Beaty Moskal-Słaniewskiej oraz Krzysztofa Płomińskiego. Beata zapewnić ma odpowiedni poziom merytoryczny pisma, Krzysztof – wzorową szatę graficzną i najwyższą jakość druku.

Pomysł zyskał uznanie członków SPiKŚ, z których kilku jeszcze w fazie tworzenia czasopisma zadeklarowało współpracę i wsparcie dla tej inicjatywy.
A oto jak wydawcy prezentowali swój pomysł w specjalnym liście intencyjnym: „Oddajemy w Państwa ręce pierwszy numer „Regionalnych Wiadomości Gospodarczych” – miesięcznika, który pełnić ma na rynku medialnym ważną rolę integracyjną w sferze biznesu i samorządu.
Gospodarka – temat „nudny” dla typowych, lokalnych i regionalnych mediów – to podstawa naszego bytu. Od jej kondycji zależy lokalny rozwój i dobrobyt polskich rodzin. Chcemy być pośrednikiem w przekazywaniu informacji pomiędzy przedsiębiorcami, w tym pomiędzy inwestorami zagranicznymi, lokującymi swoje zakłady między innymi w Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej „Invest-Park”, instytucjami okołobiznesowymi, stowarzyszeniami i wreszcie samorządami, które same co prawda w życiu gospodarczym uczestniczą w sposób ograniczony, jednak to od ich inwencji i nastawienia zależą warunki, w jakich mogą powstawać i rozwijać się polskie firmy.
Nasz pomysł już w fazie wstępnego projektu zyskał aprobatę i przychylność wielu osób. Otrzymaliśmy deklaracje współpracy ze strony tych, którzy są prawdziwymi autorytetami w naszej małej ojczyźnie. Będziemy wdzięczni za wszelkie sugestie i podpowiedzi, by móc jak najlepiej wywiązać się z zadania, jakie sobie wyznaczyliśmy. Każda informacja, dotycząca zmian w firmach – nowych kontraktach, sukcesach, awansach będzie dla nas cenna. Każdą z pewnością wykorzystamy na naszych łamach.
Pismo ma także spełniać rolę promocyjną. Trafiać będzie bowiem na szczebel ponadregionalny, między innymi do Sejmu i Senatu RP, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Ministerstwa Gospodarki, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego i innych instytucji, w których warto pochwalić się naszymi wspólnymi osiągnięciami. „Regionalne Wiadomości Gospodarcze” to mała cegiełka we wspólnym dziele nas wszystkich. A cel mamy jeden – harmonijny rozwój regionu, w którym człowiek żyje godnie i dostatnio. To tu jest nasz DOM i ten wspólny dom chcemy wraz z Państwem budować.”

Adres: Ul. Rynek 1A |58-100 Świdnica Nr konta: 20 2490 0005 0000 4530 2734 4022
SPIKS | Wszelkie prawa zastrzeżone 2014