Adres: Ul. Rynek 1A |58-100 Świdnica
Nr konta: 20 2490 0005 0000 4530 2734 4022
Dane kontaktowe: +48 696 086 546 |biuro@spiks.org.pl |Facebook

Dla zdolnej młodzieży

Pod hasłem „Muzyka którą kocham” odbędzie się bożonarodzeniowy koncert charytatywny, organizowany przez Stowarzyszenie Przedsiębiorców i Kupców Świdnickich. Całkowity dochód z koncertu zostanie przekazany na rzecz rozwoju zdolnej młodzieży.

Muzyczna uczta odbędzie się 10 grudnia w Filharmonii Sudeckiej. Pod batutą Kacpra Birula zabrzmią najpiękniejsze utwory w wykonaniu Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Sudeckiej.

Jedną z ważniejszych zasad, jaką kieruje się w swojej działalności SPiKS, jest społeczna odpowiedzialność biznesu. Przejawia się to w bezpośredniej pomocy finansowej jak m.in. wieloletnie wsparcie w formie „Dobrej Gwiazdki” dla Ośrodka Socjoterapii z Walimia, uczestnictwo w wielu akcjach charytatywnych czy też wsparcie finansowe dla uzdolnionego tancerza Macieja Maślakiewicza, któremu pomogliśmy wyjechać na Broadway. Tym razem ponownie chcemy pomóc zdolnym młodym ludziom, umożliwiając im efektywny rozwój. Cieszymy się, że możemy to zrobić w tym szczególnym czasie, ofiarując im przedświąteczny prezent – mówi Andrzej Panas, prezes SPiKS.

spiks

 

Adres: Ul. Rynek 1A |58-100 Świdnica Nr konta: 20 2490 0005 0000 4530 2734 4022
SPIKS | Wszelkie prawa zastrzeżone 2014