Adres: Ul. Rynek 1A |58-100 Świdnica
Nr konta: 20 2490 0005 0000 4530 2734 4022
Dane kontaktowe: +48 696 086 546 |biuro@spiks.org.pl |Facebook

„Zostańcie z nami – Miasto i Powiat Świdnica”

21 października podczas Gali Przedsiębiorczości „Świdnicki Gryf” odbyło  się uroczyste podpisanie listu intencyjnego, oficjalnie inicjującego wspólne działania na rzecz realizacji Programu „Zostańcie z nami – Miasto i Powiat Świdnica”. Organizatorem Programu jest Gmina Miasto Świdnica zaś współorganizatorami – Stowarzyszenie Kupców i Przedsiębiorców Świdnickich, Fundacja Forum Obywatelskiego Rozwoju, Powiat Świdnicki i Powiatowy Urząd Pracy.

Głównym założeniem programu jest wypracowanie platformy współpracy pomiędzy pracodawcami, młodymi osobami (14-30 lat) z terenu miasta Świdnicy i powiatu świdnickiego, JST, PUP, instytucjami otoczenia biznesu, placówkami oświatowymi, doradcami zawodowymi i rodzicami.

Szczegółowe i bieżące informacje na temat programu znajdują się na oficjalnym FAN PAGE’U

– Wierzymy w młodych ludzi – ich potencjał, kreatywność i pozytywną energię, którą doskonale przekuwają w twórcze działanie. Jako członkowie Stowarzyszenia Przedsiębiorców i Kupców Świdnickich już od wielu już lat dzielimy się z nimi swoim doświadczeniem i praktyczną wiedzą w ramach Akademii Przedsiębiorczości. Tegoroczna edycja, organizowana przy współpracy świdnickiego Urzędu Miejskiego oraz Starostwa Powiatowego w Świdnicy, ma wyjątkowe przesłanie. Chcemy uświadomić młodym ludziom jak duży potencjał drzemie w ich rodzinnym mieście. Jak bardzo Świdnica jest otwarta na biznesowych debiutantów. A wszystko to na kanwie własnych doświadczeń, zapraszając do siedzib naszych firm oraz prezentując w praktyce działalność naszego biznesu – mówi Andrzej Panas, prezes SPiKS.

– Stworzenie platformy współpracy i stałego porozumienia pomiędzy przedsiębiorcami, jednostkami samorządu terytorialnego, placówkami oświatowymi, rodzicami, instytucjami otoczenia biznesu oraz uczniami, umożliwi integrację środowisk i przyczyni się do rozwoju  społeczno – gospodarczego naszego miasta i powiatu – mówi Beata Moskal – Słaniewska, prezydent Swidnicy.

Adres: Ul. Rynek 1A |58-100 Świdnica Nr konta: 20 2490 0005 0000 4530 2734 4022
SPIKS | Wszelkie prawa zastrzeżone 2014