Adres: Ul. Rynek 1A |58-100 Świdnica
Nr konta: 20 2490 0005 0000 4530 2734 4022
Dane kontaktowe: +48 696 086 546 |biuro@spiks.org.pl |Facebook

Do europejskiej stolicy

Stowarzyszenie Przedsiębiorców i Kupców Świdnickich, Muzeum Dawnego Kupiectwa oraz „Wiadomości” Świdnickie zaprosili świdnickie szkoły gimnazjalne oraz ponadgimnazjalne do wzięcia udziału w kolejnej edycji konkursu „Świdnica – moje miasto”. Główną nagrodą jest wyjazd do jednej z europejskich stolic, a fundatorem tej i innych nagród rzeczowych indywidualnych jest Stowarzyszenie Przedsiębiorców i Kupców Świdnickich. Szkoły zainteresowane uczestnictwem w konkursie poproszone zostały o wystawienie trzyosobowych reprezentacji. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie wszystkich klas szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych. Konkurs dotyczyć będzie historii, zabytków oraz wiedzy o współczesnej Świdnicy.

Merytoryczny nadzór nad konkursem sprawuje zespół pracowników naukowych Muzeum Dawnego Kupiectwa, pod kierownictwem dyr. Wiesława Rośkowicza. Na łamach „Wiadomości Świdnickich” przypominać będziemy o konkursie. Tu też opublikujemy jego wyniki.

Uczestnicy konkursu otrzymają do odpowiedzi pisemny test wyboru obejmujący 50 pytań. W przypadku niewyłonienia zwycięzców konkursu, po pisemnym teście, przewidziana jest ustna dogrywka.

Zdobywcy poszczególnych miejsc otrzymają nagrody: I miejsce (nagroda indywidualna) – wyjazd do europejskiej stolicy, II miejsce (nagroda indywidualna) – wieża hi fi, III miejsce (nagroda indywidualna) – cyfrowy aparat fotograficzny.

Szkoła, której reprezentanci zdobędą najwięcej punktów (suma punktów testu) otrzyma specjalną nagrodę ufundowaną przez „Wiadomości Świdnickie”. Konkurs odbędzie się 18 czerwca 2008, zaś nagrody zostaną wręczone w tym samym dniu podczas spotkania Stowarzyszenia Przedsiębiorców i Kupców Świdnickich.

Drużyny biorące udział w konkursie należy zgłosić pisemnie (z podaniem nazwisk członków zespołu) na adres: Muzeum Dawnego Kupiectwa, ul. Wewnętrzna 2 58-100 Świdnica, do dnia 10 czerwca 2008 r.

Dodatkowe informacje w sprawie konkursu będzie można uzyskać u Agnieszki Dudzińskiej w Muzeum Dawnego Kupiectwa (tel. 852-12-91).

Adres: Ul. Rynek 1A |58-100 Świdnica Nr konta: 20 2490 0005 0000 4530 2734 4022
SPIKS | Wszelkie prawa zastrzeżone 2014