Adres: Ul. Rynek 1A |58-100 Świdnica
Nr konta: 20 2490 0005 0000 4530 2734 4022
Dane kontaktowe: +48 696 086 546 |biuro@spiks.org.pl |Facebook

Wizyta w EIT+

Rozwój innowacji, nowych technologii i badań na potrzeby przemysłu i współczesnej gospodarki – to cele Wrocławskiego Centrum Badań EIT+, do którego w ramach comiesięcznych spotkań udali się członkowie Stowarzyszenia Przedsiębiorców i Kupców Świdnickich.

EIT+ łączy w sobie cechy zaawansowanego parku technologicznego, klastra tematycznego i instytutu badawczo – rozwojowego.

Wizyta w centrum była znakomitą okazją do pogłębienia wiedzy na temat nowoczesnych technologii oraz wymiany poglądów w związku z poszukiwaniem atrakcyjnych rynkowo rozwiązań.

EIT+

Priorytetowa inwestycja naukowo-technologiczna w Polsce. Kompleks o powierzchni 27 ha i budynkach o unikalnej architekturze, wraz z terenami pod nowe inwestycje, tworzy wielowymiarową przestrzeń, gdzie rozwijana jest polska gospodarka oparta na wiedzy i nowych technologiach. Lokalizacja we Wrocławiu, jednym z najbardziej atrakcyjnych polskich miast, które sprzyja rozwojowi, inwestycjom oraz nawiązywaniu współpracy na wielu płaszczyznach, umożliwia objąć działalnością Polskę, a także ośrodki na całym świecie.

Adres: Ul. Rynek 1A |58-100 Świdnica Nr konta: 20 2490 0005 0000 4530 2734 4022
SPIKS | Wszelkie prawa zastrzeżone 2014