Adres: Ul. Rynek 1A |58-100 Świdnica
Nr konta: 20 2490 0005 0000 4530 2734 4022
Dane kontaktowe: +48 696 086 546 |biuro@spiks.org.pl |Facebook

Spotkanie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Świdnicy z przedsiębiorcami

W dniu 16.09.2015r. miało miejsce spotkanie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Świdnicy ze świdnickimi przedsiębiorcami. Ideą spotkania była rozmowa o zmianach w administracji podatkowej i prawie podatkowym.

Naczelnik Urzędu Skarbowego – Pan Tomasz Feledyn przypomniał o zmianach wprowadzonych w bieżącym roku dotyczących m.in. Krajowej Informacji Podatkowej, czy udogodnienia dla podatników w postaci możliwości sprawdzenia na stronie  https://pfr.mf.gov.pl/_/ statusu podmiotu w podatku VAT.

Pan Feledyn omówił również nowe rozwiązania wdrażane przez Administrację Podatkową  w ramach Systemu Obsługi i Wsparcia Podatnika tj. centrum obsługi i asystent podatnika.  Centrum obsługi to nowe udogodnienie, dzięki któremu podatnicy będą mogli załatwić swoje sprawy nie tylko we własnym urzędzie, ale zrobią to także w wybranych miejscach na terenie całego kraju. Ponadto w centrach, oprócz spraw podatkowych, będzie można złożyć wybrane dokumenty z obszaru ZUS i akcyzy. W woj. dolnośląskim od 1 września 2015r. funkcjonują cztery centra obsługi – przy urzędach skarbowych w Oławie, Środzie Śląskiej, Wołowie i Wrocław-Krzyki. W przyszłości planowane jest utworzenie kolejnych centrów oraz ciągły rozwój świadczonych przez nie usług. Natomiast już od 01.01.2016r. we wszystkich urzędach uruchomiona zostanie usługa „Asystent podatnika”. Każdy mikroprzedsiębiorca rozpoczynający działalność gospodarczą będzie mógł wystąpić do  naczelnika urzędu o wyznaczenie asystenta podatnika, który będzie wspierał podatnika w indywidualnych sprawach  przez okres 18 miesięcy. Współpraca obejmować będzie przede wszystkim udzielanie informacji w zakresie wypełniania deklaracji podatkowych, udzielanie pomocy i wsparcia w konkretnych sprawach oraz  przekazywanie informacji na temat przepisów prawa podatkowego,  w tym przysługujących uprawnień.

Ponadto Naczelnik wskazał na pozostałe istotne zmiany, które czekają  podatników w przyszłości  takie jak:  uruchomienie portalu podatnika, zmiany w zakresie udzielania pełnomocnictw, odsetek, interpretacji czy rozstrzyganiu wątpliwości na korzyść podatnika.

W dalszej części spotkania Pan Tomasz Feledyn udzielił odpowiedzi na pytania przedsiębiorców dotyczące m.in. kontroli podatkowych. Wywiązała się dyskusja dotycząca wykrywania oszustw podatkowych w tym oszustw karuzelowych.  Przedsiębiorcy zainteresowani byli również  środkami egzekucyjnymi  stosowanymi w egzekucji administracyjnej oraz możliwościami zastosowania ulg w spłacie należności podatkowych.

Podsumowując spotkanie zarówno Pan Edward Szywała Prezes Stowarzyszenia Przedsiębiorców i Kupców Świdnickich jaki i  Pan Tomasz Feledyn przyznali, iż dobra współpraca administracji podatkowej z przedsiębiorcami jest niezbędna dla   uzyskania wysokiego poziomu dobrowolności płacenia podatków i wspierania rozwoju gospodarczego.

Adres: Ul. Rynek 1A |58-100 Świdnica Nr konta: 20 2490 0005 0000 4530 2734 4022
SPIKS | Wszelkie prawa zastrzeżone 2014