Adres: Ul. Rynek 1A |58-100 Świdnica
Nr konta: 20 2490 0005 0000 4530 2734 4022
Dane kontaktowe: +48 696 086 546 |biuro@spiks.org.pl |Facebook

Floreny w podzięce

15 grudnia był okazją nie tylko do złożenia sobie życzeń świątecznych, ale także podsumowań, dotyczących obchodów 20-lecia SPiKŚ. Z tej okazji obecnym na spotkaniu gościom wręczono pamiątkowe dyplomy i floreny świdnickie, jako symboliczną „zapłatę” za pomoc i trud włożone w przygotowanie obchodów.

 

Wyróżnienia wręczono: Arturowi Janickiemu, który odpowiedzialny był za artystyczną i logistyczną oprawę obchodów, Janowi Tymczyszynowi, który gościł wiele z zaproszonych osób podczas spotkań jubileuszowych, a także Annie Pławeckiej, dyrektorowi świdnickiego oddziału Alior Banku, który był jednym z głównych sponsorów obchodów. Do podziękowań dołączona była płyta z filmowym zapisem jubileuszowych wydarzeń.

Floreny i dyplomy trafiły także do rąk członków Komitetu Organizacyjnego obchodów XX-lecia SPiKŚ – Mariusza Hoszowskiego, który jako prezydent Sudeckiej Izby Przemysłowo-Handlowej wzorowo wspierał działania SPiKŚ, Jerzego Lepaka, który zorganizował całość wydarzeń sportowych, Krzysztofa Płomińskiego, który odpowiedzialny był za stronę poligraficzną obchodów, Jerzego Skoniecznego, Bogusława Solimy i Leszka Jarząbka. Symboliczny floren trafił także do Jerzego Majorka, który był sponsorem znakomitej kolacji w swojej restauracji Zagłoba dla gości i kolegów ze Stowarzyszenia w przeddzień głównych uroczystości.

Floreny i podziękowania dostali także Leszek Mazurek, Jacek Domejko, Jerzy Kubara, Ryszard Nowak, Andrzej Siennicki, Marian Sworobowicz i Zbigniew Wysoczański.

 Podziękowań i florenów było więcej – niestety, nieobecni otrzymają je w terminie późniejszym.

BMS

Adres: Ul. Rynek 1A |58-100 Świdnica Nr konta: 20 2490 0005 0000 4530 2734 4022
SPIKS | Wszelkie prawa zastrzeżone 2014