Adres: Ul. Rynek 1A |58-100 Świdnica
Nr konta: 20 2490 0005 0000 4530 2734 4022
Dane kontaktowe: +48 696 086 546 |biuro@spiks.org.pl |Facebook

Jedyna kandydatura

Edward Szywała – jedyny kandydat, zgłoszony na Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się 16 stycznia 2013 roku, został wybrany prezesem-elektem Zarządu SPiKŚ. Funkcję prezesa pełnić będzie zatem w latach 2014-2015.

 

Kandydaturę Prezesa Honorowego zaproponował Jacek Domejko. Swoją propozycję powierzenia tak ważnej roli Edwardowi Szywale argumentował między innymi tym, iż zbliża się rocznica 25-lecia SPiKŚ, okres szczególny dla Stowarzyszenia.

„Tymczasem najlepsze zdarzenia, jakie miały miejsce w życiu SPiKŚ i najlepsze, do dziś kultywowane tradycje, to zasługa Edwarda” – mówił Jacek Domejko. Podkreślił, że bycie prezesem w tym czasie to duże zobowiązanie, on jednak deklaruje pełne wsparcie.

Głos zabrał Tadeusz Badura: „Jestem jednym z młodszych stażem członków. Pod Twoim Edward kierownictwem, więcej się działo. Należy to kontynuować. Myślę, że wszyscy Twoje zaangażowanie oceniają pozytywnie. Chcemy, żebyś czuł się dobrze z takim wyborem”.

Edward Szywała nie od razu wyraził zgodę na kandydowanie: „Ja się zawsze dobrze czułem w tym gronie. Ale moją ideą było, by we władzach Stowarzyszenia następowała rotacja.”

Jerzy Kubara podkreślił, że w jego ocenie, ocenie członka-założyciela, wszystkie działania Edwarda Szywały płyną „z potrzeby serca”. Tu z małą dygresją wystąpił Janusz Szostak: ”Ad vocem – myślę więc, że kolega Kubara od tego momentu aktywnie zaangażuje się w pracę Zarządu”.

Andrzej Schiewe zaproponował zamknięcie dyskusji i listy kandydatów. Edward Szywała wyraził formalnie zgodę na kandydowanie. W głosowaniu 28 osób, uprawnionych do głosowania. Wyniki przedstawił Marian Sworobowicz – 26 głosów było „za” kandydaturą Edwarda Szywały, 2 głosy uznano za nieważne. Jeden z nich dlatego, iż ktoś dużymi literami napisał na karcie TAK! Można więc uznać to za głos poparcia, jednak niespełniający wymogów formalnych. Członkowie SPiKŚ brawami pogratulowali wyboru prezesowi-elektowi.

Edward Szywała podkreślił ogromny potencjał, jaki znajduje się w Stowarzyszeniu. „Mamy wielu wspaniałych członków” – mówił.

Podkreślił, że wśród jego programowych celów znajdą się:

– integracja środowiska SPiKŚ,

– kontynuowanie wszystkich wypracowanych tradycji, m.in. nadawanie wyróżnienia  Diament Wolności, któremu nadać trzeba wyjątkową rangę,

– podtrzymywanie tradycji, związanej ze Statuetką Przedsiębiorczości, dbałość o większa atencję podczas jej wręczania i dbałość o należytą oprawę,

– podkreślił, że taka organizacja, jak Stowarzyszenie Przedsiębiorców i Kupców Świdnickich powinno być organizacją konserwatywną, w odniesieniu do przyjętych symboli, takich jak krawat, odznaka czy klubowa marynarka, kończąc na wypracowanych tradycjach, „W tym jest nasza siła”.

– bardzo ważnym elementem, według Edwarda Szywały, jest biznesowa współpraca kolegów między sobą. „To także nas integruje i umacnia” – mówił prezes-elekt. Podsumowując, stwierdził, że będzie dążył do tego, by SPiKŚ było liczącą się grupą lobbystyczną w regionie.

Adres: Ul. Rynek 1A |58-100 Świdnica Nr konta: 20 2490 0005 0000 4530 2734 4022
SPIKS | Wszelkie prawa zastrzeżone 2014