Adres: Ul. Rynek 1A |58-100 Świdnica
Nr konta: 20 2490 0005 0000 4530 2734 4022
Dane kontaktowe: +48 696 086 546 |biuro@spiks.org.pl |Facebook

Otrzymali skwitowanie

16 stycznia 2013 roku odbyło się coroczne Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Przedsiębiorców i Kupców Świdnickich. Spotkanie prowadził Marek Kowalski, członek Zarządu SPiKŚ. 

 

W skład Komisji Skrutacyjno-Mandatowej Marian Sworobowicz – przewodniczący i Janusz Szostak – członek. Komisję Uchwał i Wniosków stanowili Radosław Nowicki – przewodniczący i Andrzej Schiewe – członek. W spotkaniu uczestniczyło 28 członków SPiKŚ co stanowiło wymagalną liczbę dla stwierdzenia kworum.

Sprawozdania przedstawili: prezes Jacek Domejko z działalności Zarządu SPiKŚ za rok 2012, Piotr Kurnicki – sprawozdanie finansowe, sprawozdanie Komisji Rewizyjnej – Jerzy Skonieczny oraz sprawozdanie Sądu Honorowego – Bogdan Solima. Wszystkie sprawozdania przyjęte zostały jednogłośnie. Tym samym udzielono skwitowania Zarządowi za rok 2012, akceptując tym samym podjęte działania, realizację spotkań, gospodarkę finansową.

Jacek Domejko zadeklarował, iż w roku 2013 Zarząd dołoży wszelkich starań by kontynuować dobre tradycje SPiKŚ i realizować je ku zadowoleniu kolegów i po to by budować pozytywny wizerunek Stowarzyszenia w społeczeństwie lokalnym.

W sprawozdaniu poinformowano, iż od 1 stycznia 2013 funkcję skarbnika powierzono Piotrowi Kurnickiemu. Spowodowane to było rezygnacją z dniem 31 grudnia 2012 Krzysztofa Płomińskiego z członkostwa w SPiKŚ.

Od początku tego roku Zarząd pracuje zatem w pięcioosobowym składzie: Jacek Domejko, prezes, Leszek Mazurek, wiceprezes, Zbigniew Wysoczański, sekretarz, Piotr Kurnicki, skarbnik oraz Marek Kowalski, rzecznik dyscypliny.

 

Adres: Ul. Rynek 1A |58-100 Świdnica Nr konta: 20 2490 0005 0000 4530 2734 4022
SPIKS | Wszelkie prawa zastrzeżone 2014