Adres: Ul. Rynek 1A |58-100 Świdnica
Nr konta: 20 2490 0005 0000 4530 2734 4022
Dane kontaktowe: +48 696 086 546 |biuro@spiks.org.pl |Facebook

Jest podstrefa

Rozporządzenie włącza do WSSE tereny o łącznej powierzchni 86,5 ha. 17,49 ha przypada na Świdnicę, pozostała cześć gruntów to tereny na wrocławskim Psim Polu, włączone do wałbrzyskiej strefy w związku z nową inwestycją firmy Whirlpool. Świdnickie 17,49 ha to dwie działki zlokalizowane u zbiegu ulic Przemysłowej, Wokulskiego i Metalowców (obok Elmot DR).

 

W wyniku zmiany granic Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej jej powierzchnia zwiększy się i wyniesie 579,1415 ha. Aby zmienić obszar WSSE wyłączono 86,6 ha ze stref: legnickiej, warmińsko-mazurskiej, tarnobrzeskiej, kostrzyńsko-słubickiej i suwalskiej. Prócz objęcia strefą gruntów we Wrocławiu i Świdnicy dokonano także zamiany terenów w obrębie już istniejącej podstrefy Żarów. Jednocześnie wyłączono ze strefy część terenów w podstrefach: Wałbrzych, Nowa Ruda, Żarów i Jelcz-Laskowice.

 

W wyniku korekty granic WSSE przewiduje się, że w Świdnicy i Wrocławiu powstanie łącznie ok. 1630 nowych miejsc pracy w strefie i kilkaset w jej otoczeniu.

 

Zgodę na utworzeniu podstrefy Rada Miejska wyraziła uchwałą w dniu 30 grudnia ubiegłego roku. Wszyscy radni głosowali za utworzeniem WSSE. Minęły od tamtego momentu cztery miesiące konieczne do zaopiniowania wniosku przez Wojewodę Dolnośląskiego, Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej i Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów.

 

Pozyskanie podstrefy dla Świdnicy to wynik pracy wielu osób. Ze strony Urzędu Miejskiego to przede wszystkim praca zastępców prezydenta – Ireneusza Pałaca i Ryszarda Wawryniewicza. „Politycznie” ideę strefy wspierał bardzo mocno poseł Adam Markiewicz z SLD, były prezydent miasta. Swój udział w tym wydarzeniu mają także przedsiębiorcy, którzy licznymi postulatami i pismami apelowali do członków rządu o podjęcie takiej decyzji. Utworzenie podstrefy było w tej chwili jednym wyjściem, gdyż unijne regulacje nie pozwalają już na tworzenie takich uprzywilejowanych podatkowo obszarów w Polsce.


Adres: Ul. Rynek 1A |58-100 Świdnica Nr konta: 20 2490 0005 0000 4530 2734 4022
SPIKS | Wszelkie prawa zastrzeżone 2014