Adres: Ul. Rynek 1A |58-100 Świdnica
Nr konta: 20 2490 0005 0000 4530 2734 4022
Dane kontaktowe: +48 696 086 546 |biuro@spiks.org.pl |Facebook

Karpiński Maciej (senior)

zakład / firma: „FARMA MIEJSKA MACIEJ KARPIŃSKI”Karpiński Maciej

profil działalności: Projektowanie i utrzymanie terenów zielonych.

adres: ul. Śląska 11, 58-100 Świdnica

tel./fax: Tel/fax: 852-28-91, 851-39-84

e-mail: farmamiejska@o2.pl

www: rok przyjęcia do Stowarzyszenia: 2010

Współwłaściciel firmy założonej w 1991 roku, zatrudniającej obecnie 90 pracowników. „Farma Miejska” zajmuje się projektowaniem i zakładaniem nowych terenów zielonych wraz z wykonywaniem elementów małej architektury, pielęgnacją zieleni istniejącej i utrzymaniem czystości na terenach do niej przyległych, letnim i zimowym utrzymaniem dróg i ciągów pieszych, realizacją boisk piłkarskich, terenów rekreacyjnych i placów zabaw, budową chodników, parkingów, zatok autobusowych.

 

Foto: Wiktor Bąkiewicz

Adres: Ul. Rynek 1A |58-100 Świdnica Nr konta: 20 2490 0005 0000 4530 2734 4022
SPIKS | Wszelkie prawa zastrzeżone 2014