Adres: Ul. Rynek 1A |58-100 Świdnica
Nr konta: 20 2490 0005 0000 4530 2734 4022
Dane kontaktowe: +48 696 086 546 |biuro@spiks.org.pl |Facebook

Klubowe decyzje

Jednogłośną decyzją Klubu 25 do grona Stowarzyszenia przyjęta została kolejna osoba. Na spotkaniu 21 czerwca członkowie Klubu pozytywnie ustosunkowali się do kandydatury Ryszarda Sobańskiego. Jednocześnie zdecydowaną większością głosów zdecydowano o skróceniu stażu członkowskiego dwóm kandydatom na członków – Stanisławowi Wądołowskiemu i Tomaszowi Gołębiowskiemu.

Ryszard Sobański rekomendowany został do Stowarzyszenia Przedsiębiorców i Kupców Świdnickich przez Andrzeja Lepaka-Przybyłowicza i przez Edwarda Szywałę. „Pragnąłbym być członkiem tej wyjątkowo ważnej aspołeczności, którą sobie bardzo cenię od wielu lat. Udział w niej będzie dla mnie swego rodzaju mobilizacją, a zarazem i zobowiązaniem do budowania jej siły i autorytetu w naszym regionie” – zaznaczył w złożonym kwestionariuszu Ryszard Sobański. Obecnie pełni on funkcję prezesa Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej. Stanowisko to zajmuje od 2003 roku. Jest absolwentem studiów pedagogicznych na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, ukończył także studia podyplomowe, między innymi prawo bankowe na Uniwersytecie Wrocławskim czy zarządzanie i wycena nieruchomości na Politechnice Wrocławskiej oraz liczne kursy i szkolenia zawodowe. Ryszard Sobański jest także osobą aktywną społecznie. Jest Prezydentem Sudeckiej Izby Przemysłowo-Handlowej i członkiem Rady Oddziału Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie.

Adres: Ul. Rynek 1A |58-100 Świdnica Nr konta: 20 2490 0005 0000 4530 2734 4022
SPIKS | Wszelkie prawa zastrzeżone 2014