Adres: Ul. Rynek 1A |58-100 Świdnica
Nr konta: 20 2490 0005 0000 4530 2734 4022
Dane kontaktowe: +48 696 086 546 |biuro@spiks.org.pl |Facebook

Konsultacje w sprawie Strategii

Stowarzyszenie Przedsiębiorców i Kupców Świdnickich jest sygnatariuszem deklaracji, na mocy której powołana została Dolnośląska Rada Gospodarcza. Jednym z jej zadań jest aktywne uczestnictwo w konsultacjach, dotyczących przygotowania Strategii Rozwoju Dolnego Śląska.

 

„Jesteśmy coraz bliżej zakończenia procesu konsultacji społecznych projektu Strategii” – informuje Dolnośląski Urząd Marszałkowski. 10 grudnia 2012 r. odbyło się spotkanie w ramach konsultacji projektu Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego w Świdnicy i Dzierżoniowie. Samorząd Województwa Dolnośląskiego reprezentował na obu spotkaniach dr Jerzy Tutaj, Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego. Anna Nowak, Dyrektor Wydziału Koordynacji Polityki Regionalnej przedstawiła najważniejsze założenia Strategii.

SPiKŚ na tym spotkaniu reprezentował członek Zarządu Marek Kowalski. Jerzy Tutaj, otwierając spotkanie, podkreślił walor edukacyjny Strategii oraz jej rolę w przygotowaniu regionu do „życia za swoje” w perspektywie po 2020 roku. Zwrócił uwagę na rolę procesu konsultacji w przygotowywaniu ostatecznej treści Strategii. Wspomniał o utworzeniu przez samorząd województwa instytucji monitorującej realizację zapisów Strategii oraz podkreślił konsekwentne poparcie samorządu województwa dla prowadzonych na terenie Dolnego Śląska inwestycji drogowych.

Spotkanie w Świdnicy prowadził starosta Zygmunt Worsa. W czasie dyskusji podkreślano konieczność budowy i dalszej modernizacji infrastruktury drogowej i kolejowej, istotnej dla rozwoju powiatu świdnickiego oraz jego powiązania z Wrocławiem. Poruszono również problem nadmiernego wyeksploatowania lokalnych dróg wykorzystywanych do transportu kruszyw skalnych. Zwrócono uwagę na konieczność wyeksponowania w Strategii walorów kulturowego dziedzictwa regionu znajdujących się na liście UNESCO, ze szczególnym uwzględnieniem świdnickiego Kościoła Pokoju. Zgłoszono również zarzut do dotychczasowego projektu Strategii, w której zbytnie znaczenie nadano podejściu przestrzennemu, co może prowadzić do zablokowania wielu inicjatyw ponadlokalnych, nie mieszczących się w sztywnym podziale na obszary interwencji.

W uwagach do konkretnych zapisów Strategii szczególną uwagę zwrócono na konkretne treści odnoszące się do zawartych w projekcie Strategii wskaźników oraz podkreślono, że brakuje informacji odnoszących się do rozwoju transportu intermodalnego, aktywności seniorów oraz wspierania uniwersytetów trzeciego wieku.

Adres: Ul. Rynek 1A |58-100 Świdnica Nr konta: 20 2490 0005 0000 4530 2734 4022
SPIKS | Wszelkie prawa zastrzeżone 2014