Adres: Ul. Rynek 1A |58-100 Świdnica
Nr konta: 20 2490 0005 0000 4530 2734 4022
Dane kontaktowe: +48 696 086 546 |biuro@spiks.org.pl |Facebook

Lider trudnej branży

Jacek Domejko od kilku lat jest dyrektorem naczelnym SP ZOZ Świdnica. Funkcję objął w bardzo trudnym okresie, gdy potrzebna była bardzo szybka restrukturyzacja, by wyciągnąć placówkę z długów. Po niełatwym okresie wszystko wskazuje na to, że program naprawczy powiedzie się. Był to jeden z argumentów, który zdecydował, że to właśnie Jacek Domejko został laureatem Statuetki Przedsiębiorczości w kategorii „zarządzanie”. Prócz niego nominowani w tej kategorii byli Ryszard Sobański, prezes MZEC i Zbigniew Wróbel, dyrektor ds. technicznych firmy ŚFUP-SERVIS.

Oto charakterystyki nominowanych:
„Profesjonalne zarządzanie firmą, instytucją, organizacją”
Jacek Domejko – jest dyrektorem naczelnym Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej. Z wykształcenia jest lekarzem anestezjologiem i specjalistą intensywnej terapii, ukończył także studia podyplomowe z zakresu zarządzania w ochronie zdrowia. Uczestniczył w prestiżowym szkoleniu Fundacji HOPE, organizowanym przy Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Pod jego kierownictwem SP ZOZ w Świdnicy, w tym Regionalny Szpital Specjalistyczny „Latawiec” oraz szpital przy ul. Westerplatte i oddziały szpitalne w Żarowie przechodzą pomyślnie proces restrukturyzacji. Dla placówek tych pozyskuje nowy sprzęt specjalistyczny, co pozwala na poszerzenie rodzaju świadczonych usług. Uzyskuje certyfikaty, stawiające placówkę w krajowej czołówce szpitali regionalnych. Potwierdzają to wysokie miejsca w rankingach „Rzeczpospolitej”, redakcji „Newseeka” i „Wprost”. „Latawice” znajduje się między innymi w „złotej pięćdziesiątce” szpitali w Polsce. Jest prezesem Fundacji „Pomóżmy naszym pacjentom”, pozyskującej środki na dosprzętowienie szpitala. Jacek Domejko jest członkiem Stowarzyszenia Menadżerów Ochrony Zdrowia. Poza pracą – pełni funkcję sędziego sportów samochodowych. Jest też członkiem zespołu medycznego Zarządu Głównego Polskiego Związku Motorowego.
Ryszard Sobański jest prezesem Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej Świdnica sp. z o.o. w 1993 roku ukończył Akademię Ekonomiczną w Jeleniej Górze, specjalność ekonomia i gospodarka miejska. Pracował między innymi w Banku Zachodnim, był też dyrektorem świdnickiego oddziału Europejskiego Funduszu Leasingowego. W 1995 roku założył własna firmę – Doradztwo Ekonomiczno-Finansowe, która prowadził do 2003 roku. W momencie obejmowania funkcji prezesa MZEC, przejmował deficytowe przedsiębiorstwo, generujące nawet 500 tysięcy złotych strat. Po skutecznej restrukturyzacji i modernizacji systemu cieplnego, MZEC poprawił swoje parametry w zakresie ochrony środowiska, umocnił swoją sytuację ekonomiczną, a rok 2006 zakończył się półmilionowym zyskiem. Ryszard Sobański kieruje załogą liczącą dziś 132 osoby. Prócz tego od 2005 roku jest prezydentem Sudeckiej Izby Przemysłowo-Handlowej, konsultantem Wrocławskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, członkiem Wojewódzkiej Rady Gospodarczej przy Urzędzie Marszałkowskim. Zasiada w radzie oddziału Izby Ciepłownictwo Polskie, w której jest także ekspertem do spraw dotacji unijnych. Jest przewodniczącym Rady Nadzorczej Zakładu Uzdrowisk Kłodzkich. W nielicznych wolnych chwilach odpoczywa jako ogrodnik-amator, stara się też nie zaniedbywać zajęć sportowych.
Zbigniew Wróbel jest dyrektorem do spraw Techniczno-Produkcyjnych Przedsiębiorstwa ŚFUP-SERVIS w Świdnicy. Ukończył Politechnikę Wrocławską, wydział mechaniczny. Od początku kariery zawodowej, czyli od roku 1977, pracował w ŚFUP-ie, wówczas potentacie na skalę Europy w produkcji maszyn, przede wszystkim dla potrzeb cukrownictwa. Od stanowiska mistrza doszedł do funkcji wiceprezesa i dyrektora do spraw produkcji. W 1994 roku zdecydował się na prowadzenie własnej działalności gospodarczej. W 2003 roku powrócił do ŚFUP-u, ale już innego, w 1997 roku powstała bowiem spółka ŚFUP-Servis, zajmująca się początkowo serwisem maszyn cukrowniczych. Dziś firma zajmuje się głównie produkcją, a przejęła wiele dobrych tradycji dawnej Świdnickiej Fabryki Urządzeń Przemysłowych. Zatrudnia 150 osób. ŚFUP-SERVIS produkuje między innymi urządzenia cukrownicze dla Białorusi, Litwy, Łotwy, Ukrainy i Belgii, wspólnie z belgijskim kooperantem – elementy do nowoczesnych spalarni śmieci, dla firmy niemieckiej mieszarki do betonu, zaś dla francuskiego partnera – obudowy silników do elektrowni wiatrowych. Zbigniew Wróbel w chwilach wolnych – o ile takie się zdarzą, praca pochłania go bowiem niemal bez reszty – lubi turystykę i zwiedzanie polskich miast.

Adres: Ul. Rynek 1A |58-100 Świdnica Nr konta: 20 2490 0005 0000 4530 2734 4022
SPIKS | Wszelkie prawa zastrzeżone 2014