Adres: Ul. Rynek 1A |58-100 Świdnica
Nr konta: 20 2490 0005 0000 4530 2734 4022
Dane kontaktowe: +48 696 086 546 |biuro@spiks.org.pl |Facebook

Marcela do Rzymu

Do konkursu przystąpiły 24 osoby z ośmiu szkół. Świetny poziom przygotowania młodzieży sprawił, że zwycięzców wyłonić można było dopiero po dogrywce. Zwyciężyła Marcela Banaszczyk z I Liceum Ogólnokształcącego. Nagrodą dla niej będzie ośmiodniowa wycieczka do Włoch, podczas której zwiedzi Rzym. II miejsce zajął Mateusz Wyrzykowski, także z I Liceum Ogólnokształcącego. Nagrodą dla niego była wieża hi-fi. Mateusz już po raz czwarty znalazł się w grupie laureatów konkursu. W tym roku ze swoją szkolną koleżanką przegrał o przysłowiowy włos. Po raz pierwszy w konkursie startowal jako gimnazjalista. III miejsce zajęła Marta Motak, uczennica II Liceum Ogólnokształcącego. Nagrodą dla Marty był aparat fotograficzny. Także Marta startowała w konkursie kolejny raz i znów z sukcesem.

Młodzież rozwiązywała test 15 czerwca pod okiem dyrektora Muzeum Dawnego Kupiectwa Wiesława Rośkowicza oraz współautora pytań, pracownika muzeum Dobiesława Karsta. Dzień później laureaci, ich opiekunowie, rodzice, a także prowadzący konkurs muzealnicy zaproszeni zostali na spotkanie Stowarzyszenia Przedsiębiorców i Kupców Świdnickich, podczas którego wręczone zostały nagrody. Chwila była tym bardziej podniosła, że w uroczystości uczestniczył Biskup Ignacy Dec, prezydent Świdnicy Wojciech Murdzek oraz Przewodniczący Rady Miejskiej Michał Ossowski. Nagrody z ramienia Stowarzyszenia wręczyli prezes Edward Szywała i wiceprezes Władysław Duduś, który odpowiedzialny był za przeprowadzenie konkursu. Alina Gierak, szefowa „Gazety Świdnickiej” wręczyła młodzieży nagrody książkowe i dyplomy. Upominki ze strony „Gazety” przygotowano także dla opiekunów ekip szkolnych, które uzyskały najlepsze wyniki. Opiekunem uczniów I LO była Teresa Kozak. Drugie w punktacji generalnej było II LO, a trzecie Gimnazjum nr 2.

„Ten konkurs, który organizujemy cyklicznie już czwarty rok z rzędu, to nasz wkład w życie społeczne miasta. Dawno postanowiliśmy sobie, że jako stowarzyszenie przedsiębiorców, pracodawców, będziemy promować młodych zdolnych ludzi. Serdecznie dziękuję pracownikom Muzeum Dawnego Kupiectwa, bez których ogromnej pomocy przygotowanie i przeprowadzenie tego konkursu nie byłoby możliwe” – podsumował prezes Edward Szywała.

Adres: Ul. Rynek 1A |58-100 Świdnica Nr konta: 20 2490 0005 0000 4530 2734 4022
SPIKS | Wszelkie prawa zastrzeżone 2014