Adres: Ul. Rynek 1A |58-100 Świdnica
Nr konta: 20 2490 0005 0000 4530 2734 4022
Dane kontaktowe: +48 696 086 546 |biuro@spiks.org.pl |Facebook

Z Biskupem o etyce

„Jest to dla mnie ogromne wyróżnienie – znaleźć się w gronie osób tak ważnych dla miasta” – rozpoczął swoje wystąpienie ks. Biskup.

Poświęcił je roli kościoła we współczesnym życiu oraz etyce w różnych obszarach działalności człowieka. „Kościół głosi ewangelię Chrystusa, czyli doktrynę człowieka. Miłość człowieka to bezinteresowny dar „ja dla ty” – tak ujął to Ojciec Święty” – mówił gość.

Stwierdził, że działalność przedsiębiorców, tworzenie miejsc pracy, to służenie człowiekowi, dobru miasta i regionu. Złożył on wyrazy szacunku tym wszystkim, którzy kreują nowy obraz polskiej gospodarki. Zaznaczył jednocześnie, że to także dar dla rodzin, edukacji i samego kościoła, wielokrotnie bowiem w pracy duszpasterskiej spotykał się ze szczodrością tych, którym wiedzie się lepiej.

„Kościół nie szuka przywilejów, nie szuka honorów, lecz chce służyć człowiekowi, zwłaszcza temu, który jest w potrzebie” – mówił Biskup.

Przypomniał, że na uczelniach katolickich coraz częściej wykładane są przedmioty, powiązane także z działalnością gospodarczą, w tym etyka biznesu. Mówił także o etyce w polityce, nauce, sztuce i kulturze. Podkreślał, że w edukacji katolickiej ważne jest, by promować szacunek dla drugiego człowieka i nienaruszanie jego godności.

„Kościół ma wciąż dużo do powiedzenia. Myśl ewangeliczna nigdy się bowiem nie starzeje. Moim zdaniem to myśl najsilniejsza na Ziemi” – zakończył swój wykład.

W drugiej, nieco mniej oficjalnej części spotkania opowiadał o swojej przygodzie z nauką, o kolejnych stopniach kariery, a także o tym, jak uczy się kierować Biskupstwem Świdnickim. W tej chwili Biskup ostatnie tygodnie pełni swoją służbę na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu, którym przez ostatnie lata kierował. !6 czerwca ks. Biskup uczestniczył w ostatnim egzaminie doktorskim swoich studentów. W sumie przez lata pracy naukowej „wychował” 93 doktorów.

Biskup Ignacy Dec mówił także o planach utworzenia wyższej uczelni katolickiej na terenie Biskupstwa Świdnickiego. Brak co prawda jeszcze lokalu na ten celi pracowników naukowych, ale biskupstwo ma dobry potencjał. W tej chwili na terenie różnych diecezji pracuje 12 doktorów.

Gość informował także o planach medialnych. Od maja w „Gościu Niedzielnym” ukazuje się wkładka poświęcona świdnickim parafiom. W planach jest uruchomieni rozgłośni radiowej i rozmowy na ten temat już trwają. Niedługo ukaże się także pierwszy numer kwartalnika „Świdnickie Wiadomości Kościelne”.

Uwagę Biskupa zaprząta w tej chwili rozpoczęty już remont Kolegium Jezuickiego przy katedrze, który to budynek stanie się siedzibą biskupstwa. Wciąż jednak nie wiadomo, gdzie mieścić się będzie rezydencja biskupa. Trwają na ten temat rozmowy z miastem i starostwem. Biskup Ignacy Dec podziękował przedsiębiorcom za wszelkie wsparcie, którego już dokonali i wyraził nadzieję, że we wszystkich przedsięwzięciach nadal będzie mógł na nich liczyć.

Adres: Ul. Rynek 1A |58-100 Świdnica Nr konta: 20 2490 0005 0000 4530 2734 4022
SPIKS | Wszelkie prawa zastrzeżone 2014