Adres: Ul. Rynek 1A |58-100 Świdnica
Nr konta: 20 2490 0005 0000 4530 2734 4022
Dane kontaktowe: +48 696 086 546 |biuro@spiks.org.pl |Facebook

Misja i wizja

Pierwsze tygodnie pracy nowego Zarządu Stowarzyszenia Przedsiębiorców i Kupców Świdnickich upłynęły pod znakiem przygotowywania nie tylko programu działań na najbliższe dwa lata, ale także przedstawienia nieco innego spojrzenia na dalsze funkcjonowanie SPiKŚ.

Janusz Szostak, nowy prezes, przekonywał najpierw członków Zarządu, a potem na plenarnym spotkaniu w dniu 18 stycznia, iż posiadanie odpowiedniej pozytywnej wizji i przygotowania indywidualnej misji organizacji pobudzi drzemiącą w niej wewnętrzną siłę i doprowadzi do lepszej realizacji działań. Pomysł to nowatorski, ale cóż – kto nie idzie naprzód, ten się cofa. Mottem w dyskusji była myśl Joela Arthura Barkera „Wizja bez Działania jest tylko marzeniem, Działanie bez Wizji jest jedynie stratą czasu, Wizja i Działanie mogą zmienić świat”. Janusz Szostak przygotował nie tylko prelekcje wzbogaconą o multimedialny pokaz, ale także film o sile wizji, który obejrzeli wszyscy. Niewątpliwą prawdą jest, że pozytywne, perspektywiczne myślenie bardzo często przynosi sukcesy, a tych sukcesów chca członkowie SPiKŚ. Treść zaproponowanej Misji SPiKŚ przyjęta została bez zastrzeżeń: Być profesjonalnym Stowarzyszeniem, wspierającym swoich członków, będącym miejscem wymiany doświadczeń, wspomagającym inicjatywy gospodarcze, edukacyjne i kulturalne oraz okazującym szacunek współczłonkom, współpracownikom i społeczności. Przyjęto także listę wartości, o których pamiętać należy w przyszłej pracy na rzecz organizacji: Jakość i doskonałość – oznaczające dotrzymywanie obietnic, innowacyjność, ciągłe rozwijanie swojej wiedzy oraz otwartość na zmiany; Praca zespołowa – wierzymy, iż najlepsze rozwiązania powstają jako wynik pracy zespołowej. Umiemy doceniać odmienny punkt widzenia oraz potrafimy się skutecznie komunikować. Dzielimy się wiedzą oraz zdobytym doświadczeniem; Przywództwo – nasza wizja działania i własnego rozwoju jest motywująca i inspirująca. Naszym działaniem potwierdzamy swoją wiarygodność. Największy obowiązek realizacji tych założeń leży oczywiście na nowym zarządzie, który – przypomnijmy – tworzą: Janusz Szostak – Prezes Zarządu, Jacek Domejko – Wiceprezes Zarządu, Marian Sworobowicz – Sekretarz, Andrzej Zając – Skarbnik, Leszek Mazurek – Członek Zarządu ds. Komunikacji, Bogusław Solima – Członek Zarządu – Rzecznik Dyscypliny, Jerzy Lepak – Członek Zarządu ds. Sportu, Turystyki i Kultury. Zarząd przedstawił kolegom ogólny zarys działań, które chce prowadzić. Koledzy będą się zatem koncentrować na kontynuowaniu i utrwalaniu wszystkich działań, które spotkały się z akceptacją i dobrym przyjęciem przez Członków Stowarzyszenia. Będą to zatem: • Regionalne Forum Biznesu, na które zapraszani są goście ze świata biznesu, polityki i kultury, • pikniki technologiczne, podczas których koledzy prezentują swoje firmy, • zajęcia sportowe, czyli tradycyjne spotkania na hali sportowej i basenie, a okazjonalnie – mecze tenisa, piłki koszykowej itp. • Rajd Górski Stowarzyszenia, który odbywa się w niedalekich górach, • spotkanie wigilijne, z udziałem byłych kolegów i zaproszonych gości, • bal karnawałowy, organizowany tradycyjnie pod koniec stycznia, • Statuetka Przedsiębiorczości, nagroda, którą przedsiębiorcy wręczają kolegom – biznesmenom i menadżerom, niekoniecznie członkom SPiKŚ, • włączenie się w dyskusję w sprawach istotnych dla naszego regionu, czy interesów naszych członków, w tym przygotowywanie stanowisk i opinii do projektów prawa lokalnego i ogólnopolskiego, Zarząd zadeklarował starania o powrót tak sympatycznych form, jak: piknik rodzinny, turniej tenisowy, spotkania połączone z wydarzeniem kulturalnym, dyskusje ze spikerami wewnętrznymi, a wreszcie szkolenia. Może nie tak przyjemne, ale często bardzo przydatne. „Chcemy wypromować wśród kolegów misję naszego Stowarzyszenia, wartości, którymi powinni kierować się nasi członkowie. Następnym celem jest stworzenie Kodeksu Etyki Członków Stowarzyszenia, który regulować będzie zasady naszych wzajemnych kontaktów i zachowań w określonych sytuacjach” – mówił prezes Janusz Szostak. Wprowadzono także zasadę, iż podczas każdego spotkania będą prezentowane tematy spotkań na najbliższe trzy miesiące.

Adres: Ul. Rynek 1A |58-100 Świdnica Nr konta: 20 2490 0005 0000 4530 2734 4022
SPIKS | Wszelkie prawa zastrzeżone 2014