Adres: Ul. Rynek 1A |58-100 Świdnica
Nr konta: 20 2490 0005 0000 4530 2734 4022
Dane kontaktowe: +48 696 086 546 |biuro@spiks.org.pl |Facebook

Nauka w praktyce

Pracownie budowlane, elektrotechniczne, mechatroniczne, obrabiarek, fryzjerska czy komputerowa – to tylko niektóre z pracowni Centrum Kształcenia Zawodowego w Świdnicy przy ul. Sikorskiego, które 16 października odwiedzili członkowie SPiKŚ.

 

Nowocześnie wyposażone dzięki środkom unijnym, CKZ robi imponujące wrażenie. Kiedyś były to warsztaty szkolne przy Zespole Szkół Mechanicznych. Wreszcie po różnych formach przekształcenia od 1 września 2005 roku powiatowe Centrum Kształcenia zmienia swoją nazwę na Centrum Kształcenia Zawodowego. Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego staje się ośrodkiem Wojewódzkim. Centrum poszerza swoją ofertą stale dostosowując ją do potrzeb rynku pracy. Kształci nie tylko młodzież w systemie szkoły ponadgimnazjalnej. Prowadzone są również kursy zawodowe dla dorosłych, tutaj osoby poszukujące pracy będą mogły zdobyć umiejętności poruszania się na rynku pracy w warunkach gospodarki rynkowej.

Po Centrum członków SPiKŚ oprowadzali dyrektor Jacek Durlik, wicedyrektor Andrzej Godyń oraz kierownicy poszczególnych zespołów pracowni – Andrzej Suszek, Arkadiusz Kaszewski i Sławomir Jóźwicki. Wizyta trwała blisko dwie godziny, a członków SPiKŚ najbardziej interesowały nowoczesne obrabiarki i automaty.

 

CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO (CKZ)

w Świdnicy jest zespołem publicznych placówek oświatowych powstałym 1 października 2004 roku w wyniku włączenia istniejącego od 1 września 2000 roku Powiatowego Centrum Kształcenia Praktycznego (PCKP) utworzonego na bazie Warsztatów Szkolnych Zespołu Szkół Powiatu Świdnickiego o długoletnim stażu szkoleń praktycznych oraz nowej placówki – Wojewódzkiego Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego (WODDZ).

 

Adres: Ul. Rynek 1A |58-100 Świdnica Nr konta: 20 2490 0005 0000 4530 2734 4022
SPIKS | Wszelkie prawa zastrzeżone 2014