Adres: Ul. Rynek 1A |58-100 Świdnica
Nr konta: 20 2490 0005 0000 4530 2734 4022
Dane kontaktowe: +48 696 086 546 |biuro@spiks.org.pl |Facebook

Nie będziemy OPP

Zarząd Stowarzyszenia jednogłośnie podjął decyzję o odstąpieniu od pomysłu przekształcenia się w organizację pożytku publicznego. Pozostanie nadal normalnym stowarzyszeniem, jednak zgodnie z założeniami programowymi kładziony będzie większy nacisk na pomoc charytatywną i wsparcie instytucji, które pracują na rzecz osób chorych i takich, które wymagają różnych form wsparcia.

Kilka miesięcy temu SPiKŚ czynił poważne przymiarki do przekształcenia. Jednak po przeanalizowaniu koniecznych zmian członkowie doszli do wniosku, że nie są one potrzebne do realizacji wytyczonych celów. Natomiast zmiany, konieczne do uzyskania statusu organizacji pożytku publicznego w znacznym stopniu skomplikowałyby sposób prowadzenia zapisów księgowych.

– Status Organizacji pożytku publicznego stawiałby przed nami konieczność przedstawiania sprawozdań z wydatkowanych kwot 1% i utworzenie oddzielnego konta, na które wpływać będą darowizny. To tylko niektóre z wymogów, stawianych przez przepisy. Poza tym spora jest ilość instytucji, będących już organizacjami pożytku publicznego, a do których należą już lub wspierają je członkowie SPiKŚ. To na przykład Rotary Club, Fundacja „Pomóżmy Naszym Pacjentom”, Stowarzyszenie Dzieci Chorych „SERCE” – argumentował Marian Sworobowicz na posiedzeniu zarządu.
Zarząd argumenty przyjął i postanowił zrezygnować z pierwotnego projektu.

– Aby usystematyzować nasze działania w tym zakresie powołaliśmy Komitet Charytatywny. Koledzy powierzyli mi kierowanie nim – wyjaśnia Edward Szywała.

W ostatnich miesiącach Stowarzyszenie wsparło między innymi Zespół Tańca Narodowego i Estradowego „Krąg” w przygotowaniach do podróży do Meksyku. Przekazano darowiznę na organizację uroczystości, związanych z nadaniem imienia i sztandaru Młodzieżowemu Ośrodkowi Socjoterapii w Wałbrzychu. W najbliższych dniach członkowie SPiKŚ rozpoczną zbiórkę datków w ramach 12. już edycji akcji Dobra Gwiazdka.

– Od kilku lat docieramy z gwiazdkowymi prezentami do dwóch instytucji, które w ocenie Stowarzyszenia potrzebują wsparcia. To Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Walimiu, w którym przebywają także dzieci z powiatu świdnickiego oraz świetlica socjoterapeutyczna Towarzystwa Przyjaciół Dzieci – wyjaśnia Beata Moskal-Słaniewska, która od początku prowadzi akcję Dobra Gwiazdka.
Co roku dzięki indywidualnym darowiznom członków SPiKŚ udaje się przygotować od 87 do 100 prezentów dla dzieci i młodzieży z naszego regionu.

Adres: Ul. Rynek 1A |58-100 Świdnica Nr konta: 20 2490 0005 0000 4530 2734 4022
SPIKS | Wszelkie prawa zastrzeżone 2014