Adres: Ul. Rynek 1A |58-100 Świdnica
Nr konta: 20 2490 0005 0000 4530 2734 4022
Dane kontaktowe: +48 696 086 546 |biuro@spiks.org.pl |Facebook

Nikt nam by tego nie wybaczył

– Sama infrastruktura to nie wszystko, bo gdyby tak było, to wschodnie landy Niemiec byłby krajem mlekiem i miodem płynącym. A tak nie jest – rejony te wyludniają się, mimo olbrzymich transferów środków z landów zachodnich. Dlatego nie wiem, czy nie ważniejszym niż owa infrastruktura, a może i najważniejszym priorytetem w Regionalnym Programie Operacyjnym jest „Rozwój zasobów ludzkich” czyli mówiąc ludzkim językiem – podniesienie kwalifikacji Dolnoślązaków – mówił Marszałek Województwa Dolnośląskiego Andrzej Łoś na spotkaniu ze świdnickimi przedsiębiorcami, podczas którego omawiał najważniejsze priorytetowe zadania dla województwa.

Marszałek podkreślił, że inwestycje na Dolnym Śląsku, z których bardzo się wszyscy cieszymy, plus masowa emigracja młodzieży do Irlandii czy Wielkiej Brytanii, spowodowały, że zaczynamy odczuwać niedobór kwalifikowanej siły roboczej. Rynek pracy zaczyna być trudniejszy, niż było to 3-4 lata temu. – Według szacunków Wojewódzkiego Urzędu Pracy rzeczywiste bezrobocie jest dwukrotnie mniejsze niż to oficjalnie podawane. To są oczywiście szacunki, nie mamy wiarygodnych danych. Podniesienie poziomu edukacji jest w tej chwili ogromnym wyzwaniem. Widzimy dwa segmenty, które wymagają wsparcia – szkolnictwo wyższe, gdzie kształcimy fachowców o tych najwyższych kwalifikacjach i szkolnictwo zawodowe – mówił marszałek Łoś. W „Regionalnym Programie Operacyjnym”, obejmującym najważniejsze zadania dla regionu konieczne do zrealizowania w najbliższych latach, są zarezerwowane środki między innymi na inwestycje w szkolnictwie wyższym. Baza materialna, przez wiele lat była zaniedbywana, ma się poprawić. – W roku 1990 mieliśmy w całym kraju 400 tys. studentów. Obecnie mamy ich 1,8 studentów. A baza w gruncie rzeczy jest prawie taka sama, jak była przed siedemnastu laty – podkreślał szef dolnośląskiego samorządu. Warunki do kształcenia są złe. Ale można je poprawić. Oprócz środków z Regionalnego Programu Operacyjnego szkoły dolnośląskie będą mogły korzystać z krajowego programu operacyjnego „Infrastruktura i środowisko”. Szkoły wyższe są ważne. Ale szkolnictwo zawodowe również, tym bardziej, że dziś czkawką odbijają się nam decyzje sprzed kilku lat, gdy niefrasobliwie rezygnowano z prowadzenia tzw. zawodówek. Ale ten stan rzeczy może się zmienić, między innymi dzięki unijnym pieniądzom. Oprócz Regionalnego Programu Operacyjnego Dolny Śląsk pozyskać może aż 454 miliony euro w ramach realizacji programu „Kapitał ludzki”. Wśród zadań znajdują się cztery priorytety, a jednym z nich jest integracja społeczna, w tym kształcenie osób niepełnosprawnych. – W przeliczeniu na złotówki daje to około 1,8 miliarda złotych. To jest naprawdę góra pieniędzy tylko i wyłącznie na podniesienie kwalifikacji Dolnoślązaków – przekonywał Andrzej Łoś. W ramach tego programu znajda się również pieniądze na podniesienie kwalifikacji i umiejętności przedsiębiorców, aby mogli sobie poradzić w warunkach globalizującej się gospodarki. – To ogromny wysiłek, by wykorzystać te pieniądze, bo w przeciwieństwie do innych programów z zakresu budowy infrastruktury – mamy do czynienia z dużą ilością programów o stosunkowo niedużej wartości jednostkowej- wyjaśniał marszałek. Program „Kapitał ludzki” będzie finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekty będą opiewały na kilkadziesiąt do kilkuset tysięcy euro. Trzeba więc olbrzymiego wysiłku – administracji, urzędów pracy, jednostek edukacyjnych i oczywiście przedsiębiorców. – Bardzo liczę na to, że ta wspólna praca zdołamy przygotować takie projekty, że przygotują one które spowodują podniesienie kwalifikacji Dolnoślązaków. Jeżeli te możliwości i środki zmarnujemy – nikt nam nigdy tego nie wybaczy Nigdy nie dysponowaliśmy takimi środkami na różnego rodzaju działania edukacyjne – przekonywał dobitnie marszałek Łoś.

Adres: Ul. Rynek 1A |58-100 Świdnica Nr konta: 20 2490 0005 0000 4530 2734 4022
SPIKS | Wszelkie prawa zastrzeżone 2014