Adres: Ul. Rynek 1A |58-100 Świdnica
Nr konta: 20 2490 0005 0000 4530 2734 4022
Dane kontaktowe: +48 696 086 546 |biuro@spiks.org.pl |Facebook

Nowy zarząd

Do oficjalnego przejęcia władzy w Stowarzyszeniu Przedsiębiorców i Kupców Świdnickich doszło na walnym zgromadzeniu sprawozdawczo-wyborczym 23 stycznia. Funkcję prezesa objął – kolejny już raz – Edward Szywała. Nim jednak doszło do oficjalnego przekazania stanowiska, sprawozdanie z działalności w ostatnim roku złożył Janusz Szostak, który kierował SPiKŚ przez dwa ostatnie lata. Koledzy bardzo dobrze ocenili ten okres i udzielili absolutorium ustępującemu zarządowi jednogłośnie. Komisja Rewizyjna w swoim sprawozdaniu pozytywnie oceniła działania ustępującego zarządu. Janusz Szostak nie rozstał się jednak z pracą w Zarządzie SPiKŚ. Koledzy ponownie wybrali go do władz wykonawczych, a prezes Szywała zaproponował funkcję wiceprezesa. Przez najbliższą kadencję, która potrwa do końca 2009 roku, sekretarzem będzie Radosław Nowicki, skarbnikiem Ryszard Sobański, a prócz nich w ścisłych władzach stowarzyszenia znaleźli się Jacek Domejko, Leszek Mazurek i Jerzy Lepak. Jackowi Domejce powierzono funkcję rzecznika dyscypliny. Leszek Mazurek odpowiadał będzie za organizację klubowych spotkań oraz prowadzenie kroniki. Jerzy Lepak, zgodnie z doświadczeniem i tradycją, organizować będzie spotkania sportowe i kulturalne.

Członkowie SPiKŚ wybrali także Komisję Rewizyjną w składzie: Marian Sworobowicz (przewodniczący), Tomasz Gołębiowski i Ryszard Nowak. W Sądzie Honorowym pracować będą Bogusław Solima (przewodniczący), Maciej Orski i Zdzisław Nowak.

Nowy prezes przedstawił kolegom wizję działań stowarzyszenia w najbliższych dwóch latach. Prócz stałych, tradycyjnych punktów, jak comiesięczne spotkania, bale, pikniki technologiczne i rodzinne, spotkania w ramach Świdnickiego Forum Gospodarczego, Edward Szywała chce bliżej współpracować z innymi organizacjami i instytucjami gospodarczymi z miasta, regionu i Polski. Stąd pomysł ścisłej współpracy z Dolnośląską Radą Przedsiębiorczości i Nauki, która od kilku miesięcy działa we Wrocławiu. Spotkanie z rektorami najlepszych wyższych uczelni Dolnego Śląska SPiKŚ przygotuje wraz z Sudecką Izbą Przemysłowo-Handlową już w marcu.

– Pragnę, by każdy z nas był zaangażowany w prace stowarzyszenia. Stąd moja propozycja udziału kolegów w różnych zespołach – zapowiadał Edward Szywała.

Najbliższe spotkanie SPiKŚ już za kilka dni, a gościem będzie prof. Leszek Balcerowicz. W lutym o gospodarce i polityce członkowie SPiKŚ dyskutować będą z posłem Zbigniewem Chlebowskim. A na kwiecień przewidziana jest gala, związana z obchodami rocznicy powstania organizacji i wręczeniem Statuetek Przedsiębiorczości. Już dziś wiadomo, że wręczać je będzie gość specjalny – prof. Jan Miodek.

Adres: Ul. Rynek 1A |58-100 Świdnica Nr konta: 20 2490 0005 0000 4530 2734 4022
SPIKS | Wszelkie prawa zastrzeżone 2014