Adres: Ul. Rynek 1A |58-100 Świdnica
Nr konta: 20 2490 0005 0000 4530 2734 4022
Dane kontaktowe: +48 696 086 546 |biuro@spiks.org.pl |Facebook

O środowisku i procedurach

Nakłaniał on między innymi producentów do uzyskania zintegrowanego pozwolenia z zakresu ochrony środowiska. Pozyskanie takiego pozwolenia upraszcza w przyszłości wszelkie sprawy, związane z uzyskaniem dodatkowych uprawnień. Procedura – na przykład w przypadku zmiany technologii – nie wymaga ponownego przeprowadzenia. Uaktualnia się tylko niezbędna część.

Prof. Jerzy Zwoździak jest kierownikiem Zakładu Ekologistyki i Ochrony Atmosfery na Politechnice Wrocławskiej.

Zaangażowany jest w działalność społeczną, naukową. Jest między innymi członkiem Rady Programowej Krajowego Systemu Zapobiegania Zanieczyszczeniom, Europejskiego Stowarzyszenia d/s Badań nad Aerozolami oraz Europejskiego Stowarzyszenia d/s Badań nad Zanieczyszczeniem Atmosfery. Pełni funkcję Przewodniczącego Krajowej Rady Centrum Doskonałości Recyklingu Materiałów oraz Regionalnego Koordynatora ds. Wdrażania IPPC. Jest też redaktorem czasopism naukowych: Archiwum Ochrony Środowiska (PAN) oraz Environment Protection Engineering (Politechnika Wrocławska), biegłym ministra w zakresie sporządzania ocen oddziaływania na środowisko; doradcą Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, doradcą Państwowej Inspekcji Ochrony Środowiska w zakresie monitoringu środowiska, doradcą ministra oraz przedsiębiorstw: KGHM Polska Miedź S.A., Oczyszczalnia Ścieków Wrocław, Zakłady Gospodarki Komunalnej i Ciepłowniczej, w zakresie
doradztwa technicznego i naukowego oraz strategicznego.

Prof. Jerzy Zwoździak opublikował łącznie 120 prac naukowych, w tym 2 monografie. Jest współautorem 4 książek.

Adres: Ul. Rynek 1A |58-100 Świdnica Nr konta: 20 2490 0005 0000 4530 2734 4022
SPIKS | Wszelkie prawa zastrzeżone 2014