Adres: Ul. Rynek 1A |58-100 Świdnica
Nr konta: 20 2490 0005 0000 4530 2734 4022
Dane kontaktowe: +48 696 086 546 |biuro@spiks.org.pl |Facebook

Poważny inwestor

 

Jest to firma prywatna działającą na rynku od 1991 roku. Zajmuje się realizacją obiektów budowlanych na podstawie własnych opracowań projektowych. Firma zatrudnia 20 inżynierów w projektowaniu oraz ok. 150 osób w wykonawstwie budowlanym. Ze względu na doświadczenie inżynierskie oraz możliwości techniczne i organizacyjne CONIX jest w stanie realizować kompleksowe zadania inżynierskie w zakresie konstrukcji żelbetowych i stalowych oraz robót izolacyjnych i okładzinowych (zwłaszcza w zakresie poawaryjnym). Możliwości techniczne i ekonomiczne firmy pozwalają realizować samodzielnie obiekty inżynierskie i przemysłowe oraz prowadzić skomplikowane roboty modernizacyjne.


Doświadczenie firmy z lat 1994/1999 obejmuje m.in. zlecenia dla przemysłu cukrowniczego, paliwowego i papierniczego. Pracowała dla tak wymagających Inwestorów jak np. koncern SHELL (kilkanaście obiektów na terenie kraju).

 

W latach 1998/2000 zaprojektowano oraz zrealizowano kompleks fabryczny Fabryki Papieru MALTADECOR w Poznaniu (hale oraz specjalistyczne obiekty na potrzeby fabryki). Projekt i realizacja łącznie trwały niespełna dziesięć miesięcy, a wartość kontraktu opiewała na kwotę ok. 100 mln. DM

 

W latach 2000-2001 zrealizowano budowę fabryki papieru dla włoskiego inwestora, firmy ICT POLAND w Kostrzynie n.Odrą. Zakres robót był etapowy i obejmował budowę nasypu wraz z penetracyjną wymianą gruntu w części maszynowni, realizację obiektów kubaturowych technologicznych, technicznych i administracyjnych o łącznej powierzchni 31 400 m2. Całkowita wartość prowadzonego kontraktu wyniosła ok. 100 mln. USD. W roku 2003 wykonano rozbudowę tego obiektu o kolejne 20.000m2 (20 mln EURO).

 

Od roku 2001 Przedsiębiorstwo Projektowo-Budowlane Condix jest członkiem BUSINESS CENTER CLUB.

 

Również w latach 2000/2001, z równoczesnym opracowaniem projektowym wykonaliśmy modernizację Wydziału Obróbki Drewna wraz z budową nowego placu drzewnego na terenie Zakładów Celulozowych FRANTSCHACH S.A w Świeciu. Zakres realizacji obejmował obiekty o łącznej kubaturze 112.800 m3 jak również obiekty liniowe – przenośniki taśmowe, obiekty podziemne, roboty nawierzchniowe (ok. 60 000 m2). Wartość inwestycji ok. 100 mln. PLN.

 

W roku 2002 uruchomiono własny ZAKŁAD PRODUKCYJNY (produkcja przegród p.poż. i wykończeniowych elementów ślusarskich).

 

W kwietniu 2002 roku CONDIX otrzymał MEDAL EUROPEJSKI za projektowanie i wykonawstwo w zakresie budownictwa przemysłowego. W roku 2004 powtórzyliśmy ten sukces.

 

W roku 2003 zakończono prace przy budowie kotła fluidalnego dla POLISH ENERGY PARTNERS w Świeciu nad Wisłą. W tym samym roku wybudowaliśmy kolejną halę produkcyjną w FABRYCE PAPIERU CZERWONAK k.Poznania.


W roku 2003 zaczął funkcjonować oddział CONDIX CZECHY Sp z o.o.

 

W 2003 roku rozpoczęto budowę kompleksu przemysłowego dla koncernów GESTAMP i GONVARRI (Hiszpania) we Wrześni na obszarze zabudowy ok. 40 700 m2. Całość zadania realizujemy kompleksowo (projektowo i wykonawczo).

 

W roku 2003 wprowadzono SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ISO 9001:2000. Uzyskaliśmy również CERTYFIKAT NAJLEPSZA JAKOŚĆ USŁUG 2003.


 

„Poza realizacją zadań siłami własnymi współpracujemy na zasadach partnerskich z liczącymi się na rynku firmami polskimi oraz niemieckimi zarówno w zakresie dostaw technologii, materiałów oraz wykonawstwa branżowego. Biorąc pod uwagę powyższe proponujemy swoje usługi oraz rzetelność w rozwiązywaniu trudnych zagadnień inżynierskich” – pisze prezes przedsiębiorstwa Krzysztof Raczek w materiałach promocyjnych firmy.

 

Przedsiębiorstwo Projektowo – Budowlane CONDIX

 

Biura: ul Świerzawska 1, 60-321 Poznań, tel. (+48 61) 861 40 08, tel./fax (+48 61) 867 40 23, e-mail: office@condix.pl

 

Informacje zaczerpnięto ze strony internetowej firmy – www.condix.pl

Adres: Ul. Rynek 1A |58-100 Świdnica Nr konta: 20 2490 0005 0000 4530 2734 4022
SPIKS | Wszelkie prawa zastrzeżone 2014