Adres: Ul. Rynek 1A |58-100 Świdnica
Nr konta: 20 2490 0005 0000 4530 2734 4022
Dane kontaktowe: +48 696 086 546 |biuro@spiks.org.pl |Facebook

O wielkich inwestycjach

Joanna Bensz, dyrektor ds. rozwoju polskiego oddziału AmCham PM Group Polska, a zarazem przedstawicielka Amerykańskiej Izby Handlowej na Dolnym Śląsku, była gościem Stowarzyszenia Przedsiębiorców i Kupców Świdnickich w dniu 19 kwietnia.

PM Group zatrudnia około 1500 pracowników – inżynierów, konstruktorów, architektów. Planują i nadzorują oni prowadzących budowy przedsiębiorców czy jednostki samorządowe. Głowna europejska siedziba firmy znajduje się w Irlandii. Wrocław to największy z kolei przyczółek w Europie Środkowej, intensywnie rozwijający się w ostatnich latach. O ile w Irlandii najczęstsza branża, z jaka styka się PM Group to przemysł farmaceutyczny i biotechnologie, o tyle w naszej części kontynentu to sfera produkcji motoryzacyjnej, a także elektronika i przemysł spożywczy. PM wspomaga zagranicznych inwestorów przy realizowaniu inwestycji w Polsce, w tym w Specjalnej Strefie Ekonomicznej. W Świdnicy wrocławski oddział amerykańskiej instytucji nadzoruje budowę zakładów produkcyjnych Colgate Palmolive. W tej chwili prace są na etapie makroniwelacji terenu, a celem jest wybudowanie hal produkcyjnych o powierzchni 35 tys. m2. W podwrocławskich Biskupicach PM nadzoruje gigantyczną budowę koncernu LG i Heesung. Na powierzchni już nie kilkudziesięciu, ale kilkuset hektarów, funkcjonować będą zakłady produkcyjne, których powierzchnia hal osiągnie łącznie około 300 tys. m2. Reprezentowana przez Joannę Bensz firma jako inżynier kontraktu prowadzi także inwestycje, realizowane ze środków PHARE i ISPA. Świadczy to o wysokiej jakości świadczonych usług i dobrych rekomendacjach. Joanna Bensz podkreślała, że Świdnica jest bardzo dobrze przygotowana do współpracy z inwestorami z zagranicy. Szczególnie wysoko oceniła pracę Urzędu Miejskiego. Minusem według niej jest brak ujednoliconej, kompleksowej bazy danych, dotyczących firm usługowych, produkcyjnych i surowcowych, funkcjonujących w okolicy. Jej zdaniem Polska jeszcze długie lata będzie widziana jako dobre miejsce do prowadzenia interesów, szczególnie teraz, po naszym wejściu do Unii Europejskiej, co podniosło nasza wiarygodność. Dla inwestorów jednak podstawowym argumentem są niskie koszty płace, niższe o 50-80% od tych, które obowiązują w krajach „Starej Unii”. Janusz Szostak, prezes SPiKŚ zauważył, że współpraca rodzimych firm z dużymi inwestorami może odbywać się na dwóch płaszczyznach. Po pierwsze – duże firmy korzystają z szeroko rozumianych usług – hotelarskich, restauracyjnych, rozrywkowych. Druga płaszczyzna to kooperacja poprzez dostawy, świadczenie usług transportowych, dostawy surowców czy wreszcie świadczenie usług podwykonawczych. Jedno jest pewne – wielkie koncerny są partnerem wymagającym, oczekującym wysokiego poziomu i terminowości. Konkluzją ze spotkania było to, iż każda z firm członków SPiKŚ przygotuje swoją prezentację, która zamieszczona zostanie na stronie internetowej. Bowiem to właśnie brak kompleksowej informacji często utrudnia skontaktowanie się potencjalnych partnerów biznesowych.

Adres: Ul. Rynek 1A |58-100 Świdnica Nr konta: 20 2490 0005 0000 4530 2734 4022
SPIKS | Wszelkie prawa zastrzeżone 2014