Adres: Ul. Rynek 1A |58-100 Świdnica
Nr konta: 20 2490 0005 0000 4530 2734 4022
Dane kontaktowe: +48 696 086 546 |biuro@spiks.org.pl |Facebook

Ocena: bardzo dobry

14 lutego w Muzeum Dawnego Kupiectwa w Świdnicy odbyło się posiedzenie Rady Muzeum. To społeczne ciało, powołane przez Radę Miejską, które opiniuje i ocenia pracę muzeum, wspomaga radą, inspiruje.

Obrady prowadził pod nieobecność przewodniczącego Stanisława Kotełki poprowadził Jan Górski, zastępca. Wiesław Rośkowicz – dyrektor placówki, złożył szczegółowe złożył sprawozdanie z działalności Muzeum w 2006 r. oraz przedstawił plan działalności i plan finansowy na 2007 r. Rada bez jakichkolwiek zastrzeżeń przyjęła sprawozdanie i plan, kierując w tej sprawie pismo na ręce prezydenta Wojciecha Murdzka. – Rada Muzeum pragnie wyrazić swoje wyrazy uznania dla całego zespołu Muzeum Dawnego Kupiectwa oraz dyrektora Wiesława Rośkowicza za sposób realizacji zadań nie tylko w roku 2006, ale także w ciągu lat poprzednich, gdyż widać wyraźnie konsekwentną realizację kierunków nakreślonych zadań. Szczególnie pozytywnie oceniamy wykorzystanie możliwości lokalowych, które powstały po 2001 roku (pomieszczenia po USC) – napisano. Uczestniczący w spotkaniu podkreślili, że wystawy, koncerty, odczyty oraz inne działania o charakterze kulturalnym i edukacyjnym cieszą się znakomitą opinią wśród mieszkańców miasta. Zaznaczono jednocześnie, że świdniccy muzealnicy wciąż dokonują starań o powiększanie i ubogacanie świdnickich zbiorów. Członkowie Rady zaapelowali jednocześnie do prezydenta Wojciecha Murdzka o uwzględnienie w najbliższych planach inwestycyjnych miasta remontu pierzei północnej. – Naszym zdaniem fragmentaryczny remont bloku śródrynkowego nie pozwoli na uzyskanie efektu estetycznego, oczekiwanego przez mieszkańców miasta – czytamy w piśmie. Sprawa ta dość długo była dyskutowana na forum rady. Nie było jednak wątpliwości co do zasadności wniosku. – Względy estetyczne to jedno. Ale są także względy techniczne. Choćby to, że po kilkuletniej przerwie w fazach remontu trudno będzie dobrać idealny odcień farby na remont kolejnej części bloku śródrynkowego – mówi Mariusz Barcicki, członek rady, a zarazem przewodniczący Komisji Kultury Rady Miejskiej. W skład Rady Muzeum Dawnego Kupiectwa wchodzą: Mariusz Barcicki i Jan Górski (wskazani przez Radę Miejską), Urszula Pawłowska i Barbara Sawicka (wskazane przez Radę Muzeum Dawnego Kupiectwa poprzedniej kadencji), Stanisław Kotełko (wskazany przez Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej), Beata Moskal-Słaniewska (wskazana przez Stowarzyszenie Przedsiębiorców i Kupców Świdnickich) oraz Stanisław Zydlik i Wojciech Fabisiak (wskazani przez dyrektora Muzeum Dawnego Kupiectwa).

Adres: Ul. Rynek 1A |58-100 Świdnica Nr konta: 20 2490 0005 0000 4530 2734 4022
SPIKS | Wszelkie prawa zastrzeżone 2014