Adres: Ul. Rynek 1A |58-100 Świdnica
Nr konta: 20 2490 0005 0000 4530 2734 4022
Dane kontaktowe: +48 696 086 546 |biuro@spiks.org.pl |Facebook

Po Walnym Zgromadzeniu

Ostatni rok działalności członkowie naszego stowarzyszenia podsumowali podczas Walnego Zgromadzenia, które odbyło się 20 stycznia.

W czasie ponad trzygodzinnych obrad w Park-Hotelu podjęta została decyzja o udzieleniu zarządowi absolutorium za 2009 rok. Wybraliśmy także władze na kolejną kadencję. Podczas Walnego Zgromadzenia 20 stycznia w Park-Hotelu zebrało się 31 spośród 43 członków naszego stowarzyszenia.
Prezes Edward Szywała złożył sprawozdanie z działalności zarządu i całego stowarzyszenia w 2009 roku, a przewodniczący Komisji Rewizyjnej Jerzy Skonieczny przekazał informację dotyczącą finansów organizacji i jej działań w minionym roku.

– Na podkreślenie zasługuje aktywność zarządu z prezesem Edwardem Szywałą na czele. Dzięki jego osobistemu zaangażowaniu zorganizowaliśmy w minionym roku szereg interesujących spotkań w ramach Świdnickiego Forum Gospodarczego – mówił Jerzy Skonieczny. Sprawozdania złożyli także przewodniczący Sądu Honorowego Bogusław Solima i członkowie zarządu odpowiedzialni za sprawy spotkań klubowych (Leszek Mazurek) oraz imprezy i sport (Jerzy Lepak).

Następnie członkowie stowarzyszenia wybrali w tajnych głosowaniach nowy zarząd w składzie: Jacek Domejko, Jerzy Lepak, Leszek Mazurek, Radosław Nowicki, Marian Sworobowicz i Janusz Szostak. Prezesem pozostał, zgodnie z wyborami przeprowadzonymi w 2008 roku, Edward Szywała. Komisję Rewizyjną tworzą obecnie Jerzy Skonieczny, Ryszard Sobański i Tomasz Gołębiowski. W skład Sądu Honorowego wybrano Bogusława Solimę, Ryszarda Nowaka i Macieja Orskiego.

 

Adres: Ul. Rynek 1A |58-100 Świdnica Nr konta: 20 2490 0005 0000 4530 2734 4022
SPIKS | Wszelkie prawa zastrzeżone 2014