Adres: Ul. Rynek 1A |58-100 Świdnica
Nr konta: 20 2490 0005 0000 4530 2734 4022
Dane kontaktowe: +48 696 086 546 |biuro@spiks.org.pl |Facebook

Powiatowa Rada Gospodarcza

Po raz pierwszy w Powiecie Świdnickim doszło do spotkania przedstawicieli samorządu z terenu całego powiatu z przedsiębiorcami. Tematem przewodnim spotkania była debata pt. „Region Świdnicki w UE, nadzieje obywateli, zadania dla samorządów terytorialnych oraz organizacji okołobiznesowych i pozarządowych”.

 W spotkaniu uczestniczył prof. dr hab. Stanisław Czaja, który przeprowadził dyskusję na temat „Jak żyć w UE – społeczeństwo obywatelskie gwarantem sukcesu naszego regionu w zjednoczonej Europie”. Omówił  najczęściej popełniane błędy przy wypełnianiu wniosków unijnych, zaznaczył jednak, że z coraz większym sukcesem sięgamy po środki UE. Mówił także, jak ważne jest większe zaangażowanie zaplecza społecznego w budowaniu strategii rozwoju lokalnego. Podkreślił konieczność przygotowania lokalnego raportu o skutkach uczestnictwa w UE dla Powiatu Świdnickiego i okolic i zaznaczył, że taki raport mogłaby przygotować nowopowstała Rada Gospodarcza.

Przedstawiciel Departamentu Rozwoju Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego Leszek Pieczyński omówi założenia Narodowego Planu Rozwoju 2006-1013 oraz Strategii Rozwoju Dolnego Śląska.

Ważnym punktem debaty była dyskusja nad celowością powołania Powiatowej Rady Gospodarczej. Projekt utworzenia Rady Gospodarczej na poziomie powiatu sprawdził się w większości krajów UE i zauważono potrzebę takiej inicjatywy na terenie naszego powiatu. Zebrani przedstawiciele biznesu i organizacji okołobiznesowych podkreślali, że ważne jest umocnienie relacji środowisk gospodarczych i samorządowych.

„Nie zależy nam na doraźnych fajerwerkach, ale na ustaleniu stabilnych formuł porozumiewania się biznesu z samorządem. Dojrzeliśmy do tego, aby stworzyć taką Radę na terenie naszego powiatu”. – mówił Zdzisław Olejczyk z Sudeckiej Izby Przemysłowo-Handlowej.

Prezes Stowarzyszenie Przedsiębiorców i Kupców Świdnicki Edward Szywała zaznaczył, że – „idea powołania Rady jest szersza niż się pierwotnie wydawało. Ruszył rozwój gospodarczy w powiecie, rozwijamy się, powstają strefy ekonomiczne, pojawił się kapitał zagraniczny i ważne jest, abyśmy wszyscy grali do jednej bramki”.

Zebranym spodobał się pomysł Bogusława Solimy – członka Stowarzyszenia Przedsiębiorców, który zaproponował, aby stworzyć takie Rady na terenie każdej gminy i wspólnie promować jej wiodące produkty.

Kolejne spotkanie zaplanowano w miesiącu maju, gdzie przedstawione mają zostać kandydatury do przyszłej Rady.

 

Monika Żmijewska

Rzecznik prasowy Starostwa Powiatowego

Adres: Ul. Rynek 1A |58-100 Świdnica Nr konta: 20 2490 0005 0000 4530 2734 4022
SPIKS | Wszelkie prawa zastrzeżone 2014