Adres: Ul. Rynek 1A |58-100 Świdnica
Nr konta: 20 2490 0005 0000 4530 2734 4022
Dane kontaktowe: +48 696 086 546 |biuro@spiks.org.pl |Facebook

Powołano zespół etyki

Kodeks Etyki członka Stowarzyszenia Przedsiębiorców i Kupców świdnickich ma być efektem pracy specjalnego zespołu, powołanego na spotkaniu w dniu 15 lutego na wniosek prezesa Janusza Szostaka.

„Mam nadzieję, że w ciągu najbliższych kilku miesięcy opracujemy zestaw zasad i norm, którymi powinni się kierować koledzy we wzajemnych relacjach. Chciałbym, aby gotowy Kodeks przedstawiony był na forum SPiKŚ we wrześniu tego roku” – mówi prezes Szostak. Jego zdaniem SPiKŚ powinno mieć opracowane na piśmie, wzorem innych stowarzyszeń i grup zawodowych, wzorce wzajemnych relacji i zachowań.

Adres: Ul. Rynek 1A |58-100 Świdnica Nr konta: 20 2490 0005 0000 4530 2734 4022
SPIKS | Wszelkie prawa zastrzeżone 2014