Adres: Ul. Rynek 1A |58-100 Świdnica
Nr konta: 20 2490 0005 0000 4530 2734 4022
Dane kontaktowe: +48 696 086 546 |biuro@spiks.org.pl |Facebook

Pożegnanie ŚP. Waldemara Wyszyńskiego

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

ŚP. Waldemara Wyszyńskiego

członka założyciela
Stowarzyszenia Przedsiębiorców i Kupców Świdnickich

Rodzinie i najbliższym składamy najszczersze wyrazy współczucia
Zarząd oraz członkowie Stowarzyszenia

Adres: Ul. Rynek 1A |58-100 Świdnica Nr konta: 20 2490 0005 0000 4530 2734 4022
SPIKS | Wszelkie prawa zastrzeżone 2014