Adres: Ul. Rynek 1A |58-100 Świdnica
Nr konta: 20 2490 0005 0000 4530 2734 4022
Dane kontaktowe: +48 696 086 546 |biuro@spiks.org.pl |Facebook

Pracownik optymalny

18 lipca w restauracji Piast-Roman odbyło się tradycyjne, środowe spotkanie SPiKŚ. Gośćmi byli Sebastian Kaźmierczak – przedstawiciel Agencji Pracy Tymczasowej „POLLUX” ze Świdnicy oraz Jerzy Ignaszak – członek honorowy SPiKŚ, zastępca Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Prezes Ignaszak przybliżył działalność statutową Funduszu w kontekście rządowego projektu likwidacji Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W tej sprawie Stowarzyszenie zajmie prawdopodobnie stanowisko, które zostanie przesłane na ręce premiera.

Sebastian Kaźmierczak przybliżył szczegóły oferty Agencji Pracy Tymczasowej „Pollux”, która działa na rynku pracy obejmującym część Dolnego Śląska, w tym część dawnego województwa wałbrzyskiego.

„Jesteśmy dynamicznie rozwijającą się spółką z kapitałem zagranicznym działającą na rynku pracy w Europie już od kilku lat. Nasza główna siedziba mieści się w Holandii w Roosendaal, a jeden z oddziałów w Świdnicy. Posiadamy szeroką bazę danych pracowników fizycznych, pracowników umysłowych, jak również kadry wysoko wykwalifikowanej” – wyjaśniał Sebastian Kaźmierczak. „Pollux” współpracuje z różnymi firmami, niezależnie czy jest to branża budowlana, konstrukcyjna, produkcyjna czy handlowa, a swoich pracowników posyła do pracodawców zarówno na rynku polskim jak i całej Europy Zachodniej. Klientami, dla których przeprowadzono już skutecznie procesy rekrutacyjne są m.in. firmy: Capricorn, Defalin, Ferimp, BeBa, LGChem, Klingenburg International, Electrolux. „Pollux” pomóc może w procesie rekrutacji w dwojaki sposób: poprzez pośrednictwo pracy i leasing pracowniczy.

Oto szczegóły oferty Agencji „Pollux”:

Pośrednictwo pracy
W sytuacji pośrednictwa pracy Agencja Pracy ” Pollux „ Sp. z o. o
– dokonuje wyszukiwania pracowników o wymaganych kwalifikacjach spośród zarejestrowanych w swojej bazie danych, a także w obrębie lokalnego rynku pracy
– weryfikuje ich chęć do podjęcia pracy na danym stanowisku i przedstawia ich kandydatury przyszłemu pracodawcy

Przygotowujemy informacje o zadaniu na bazie 3 opisów:

– OPIS FIRMY: poznajemy kulturę firmy i potrzeby klienta
– OPIS STANOWISKA: analizujemy stanowisko pracy, na które poszukujemy kandydata
– OPIS KANDYDATA: określamy listę niezbędnych i pożądanych cech kandydata, a na końcu ustalamy jego profil.

Metody stosowane w selekcji kandydatów:

– analiza informacji z CV
– analiza treści listu motywacyjnego
– indywidualna rozmowa kwalifikacyjna

Do finalizacji umowy dochodzi w momencie podpisania umowy o pracę pomiędzy odnalezionym przez nas pracownikiem a Państwa Firmą – jako pracodawcą. W przeciwnym przypadku pracodawca nie ponosi żadnych kosztów usługi pośredniczenia w zatrudnieniu.
Umowa końcowa zawsze jest dokładnie omawiana przez obie strony i negocjowana, ale z Naszej strony stawiamy na skuteczną, solidną i profesjonalną usługę.

Leasing pracowniczy
W przypadku wynajmu do pracy tymczasowej odnalezionych przez nas pracowników, Agencja Pracy „Pollux” Sp. z o. o. :
– dokonuje ich zatrudnienia na własny koszt i zobowiązuje się do pokrycia kosztów przeprowadzenia okresowych badań lekarskich, odzieży roboczej oraz spełnienia wymagań wynikających z przepisów BHP.

W tej sytuacji koszt leasingu pracowniczego rozliczany jest co do ilości godzin przepracowanych przez naszego pracownika w Państwa Firmie na podstawie prowadzonej ewidencji.

Zalety zatrudniania pracowników tymczasowych:

– elastyczna i płynna regulacja możliwości produkcyjnych, również w okresie problemów kadrowych (np. sezon urlopowy),
– utrzymanie stałej liczby etatów pomimo okresowych wzrostów aktywności,
– zewnętrzna obsługa księgowo-kadrowa pracowników tymczasowych,
– możliwość elastycznego reagowania na zapotrzebowanie rynku.

Zapewniamy:
– trafny i szybki dobór pracowników,
– ciągłość obsady stanowisk,
– obniżenie kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników,
– duże zaangażowanie i efektywność pracy.

Agencja Pracy „POLLUX” Sp. z o. o
ul. Armii Krajowej 7
58-100 Świdnica

Adres: Ul. Rynek 1A |58-100 Świdnica Nr konta: 20 2490 0005 0000 4530 2734 4022
SPIKS | Wszelkie prawa zastrzeżone 2014