Adres: Ul. Rynek 1A |58-100 Świdnica
Nr konta: 20 2490 0005 0000 4530 2734 4022
Dane kontaktowe: +48 696 086 546 |biuro@spiks.org.pl |Facebook

Rekordowa frekwencja

Nazwisko profesora Leszka Balcerowicza okazało się silnym magnesem dla przedsiębiorców, przedstawicieli różnego rodzaju instytucji i organizacji społecznych. Otwarte spotkanie, zorganizowane 31 stycznia przez Stowarzyszenie Przedsiębiorców i Kupców Świdnickich, przyciągnęły bardzo dużą ilość gości.
Frekwencja przerosła oczekiwania organizatorów. Sala była pełna, a wykładu wysłuchało około 160 osób. Trzeba było ratować się rezerwami krzeseł, by pomieścić wszystkich, chcących wysłuchać wykładu profesora pt. „Czy możemy być druga Irlandią?”. Oczywiście po wykładzie był także czas na dyskusję z profesorem. Profesor Balcerowicz w prostych, zwięzłych założeniach przedstawił przeszkody, jakie blokują w tej chwili rozwój gospodarczy Polski. To między innymi ciągły brak reformy finansów publicznych czy mała, najniższa w Unii Europejskiej aktywność zawodowa osób, znajdujących się w tzw. wieku produkcyjnym. Bez zmian w systemie wydatków socjalnych, bez generalnej reformy finansów publicznych, poprawa stanu gospodarki może być utrudniona. A to opóźni choćby nasze wejście do strefy euro.

Profesor mówił także o swojej „misji specjalnej” czyli Fundacji Forum Obywatelskiego Rozwoju, które służyć ma pobudzaniu obywateli, zachęcaniu ich do udziału w życiu społecznym.

Oto co powiedział profesor Balcerowicz…

… o misji FOR

Szczęśliwie mamy dziś demokrację. To znaczy, że władza nie jest przywożona w żadnej teczce. Wybieramy ją sami. W wyborach startują partie polityczne. My takiego zamiaru nie mamy – nikt nie będzie kandydował w jakichkolwiek wyborach pod znakiem FOR. Nasza misja to próbować tak zmieniać poglądy w społeczeństwie, aby – i tu powiem żartobliwie – nawet populista musiał być liberałem, bo inaczej przegra wybory. Gdy mówię liberał, mam na myśli zwolennika państwa lepszego, takiego, kto dba o rzeczy podstawowe – bezpieczeństwo wewnętrzne, porządne prawo, duży zakres wolności dla obywateli, porządny pieniądz.

…o demagogii i wiedzy

By stworzyć państwo mniejsze, a lepsze, trzeba dotrzeć do wielu ludzi. Demagogia i populizm łatwo się sprzedają. W odróżnieniu od konkurencyjnego rynku, gdzie dobry produkt sprzedaje się lepiej niż gorszy, na rynku politycznym gorszy produkt często sprzedaje się lepiej niż dobry. Aby wygrać w starciu demagogii z wiedzą trzeba być lepszym, szczególnie w formie przekazywania informacji. Musi być ona atrakcyjna. FOR nie jest w założeniu instytutem badawczym. Jest wiele takich instytutów, które produkują wiedzę „na skład” – przygotowują bardzo dobre opracowania, ale nikt tego nie czyta. Dopiero wiedza użyteczna, wiedza – mówiąc nieładnie – „sprzedana” może mieć szeroki oddźwięk społeczny. Czyli stawiamy punkt ciężkości na tym, by wykorzystywać już istniejące wyniki badań, dotyczących spraw ważnych i nadawać im dobrą formę.

…o pracy FOR

W ciągu sześciu miesięcy powstała organizacja, do której udało się zaprosić wielu wybitnych ludzi. Zarząd tworzą młodzi, bardzo zdolni ludzie. Między innymi dr Andrzej Rzońca, który jest autorem opublikowanych już raportów FOR, między innymi „Ile Polskę dzieli od cudu?” i „Ile nas kosztował brak prywatyzacji?”. Oprócz tych raportów powstało jeszcze wiele cennych opracowań. FOR współuczestniczył w – jak się okazało – bardzo poważnej akcji obywatelskiej aktywizacji „Idź! Głosuj!”. Jarosław Bełdowski przygotował także raport, rzetelnie pokazujący jak Polacy głosowali za granicą – mimo medialnych doniesień było to 6% polskiej emigracji. Mamy zamiar rozwijać naszą działalność, tworzyć lokalne koła.

Adres: Ul. Rynek 1A |58-100 Świdnica Nr konta: 20 2490 0005 0000 4530 2734 4022
SPIKS | Wszelkie prawa zastrzeżone 2014