Adres: Ul. Rynek 1A |58-100 Świdnica
Nr konta: 20 2490 0005 0000 4530 2734 4022
Dane kontaktowe: +48 696 086 546 |biuro@spiks.org.pl |Facebook

Będziemy wzorem dla innych

To była bardzo oczekiwana wizyta. 31 stycznia Dolny Śląsk odwiedził prof. Leszek Balcerowicz. Jego wizyta związana była przede wszystkim z uroczystą inauguracją Sudeckiego Koła Fundacji Forum Obywatelskiego Rozwoju.

Istniejąca od września ubiegłego roku Fundacja FOR, której profesor Balcerowicz jest inspiratorem i głównym założycielem, ma przyczyniać się do rozwoju demokracji, wpływać na większe zaangażowanie obywatelskie, szerzyć rzetelną, podaną w atrakcyjny sposób wiedzę dotyczącą ekonomii, gospodarki, demokracji. Jeszcze na etapie przygotowania Fundacji do rejestracji Leszek Balcerowicz podzielił się swoją wizją z Edwardem Szywałą, prezesem SPiKŚ, a jednocześnie jednym z najaktywniejszych animatorów życia społeczno-gospodarczego regionu wałbrzyskiego. Tak narodził się pomysł stworzenia regionalnego koła FOR, do tworzenia którego Edward Szywała zaprosił przedsiębiorców, menadżerów, przedstawicieli wolnych zawodów. Spotkanie z profesorem Leszkiem Balcerowiczem i Jarosławem Bełdowskim, Prezesem Zarządu Fundacji FOR było okazją do uroczystego rozpoczęcia działalności Sudeckiego Koła Fundacji FOR. W gronie tym znalazło się wielu członków Stowarzyszenia Przedsiębiorców i Kupców Świdnickich. Zebrani jednogłośnie wybrali Edwarda Szywałę na przewodniczącego koła, zaś Bogdanowi Lasakowi powierzyli funkcję sekretarza koła.

– Chcemy rozwijać działalność Fundacji, by działała ona także poza Warszawą. Świdnica to pierwsze miejsce, w którym jesteśmy i wierzę, że stworzymy „model świdnicki”, wzorcowy, który byłby upowszechniany na kraj – podkreślił Leszek Balcerowicz.

Profesor podkreślił, że oczekuje sugestii, jakie tematy są warte upowszechniania i opracowania. Zaznaczył, że zależy mu na konkretnych przykładach, na przedstawianiu wzorców rozwiązywania problemów, które mogłyby służyć innym. Tak narodził się pomysł przygotowania przez Jacka Domejkę, dyrektora NZOZ Świdnica, raportu o sposobie przeprowadzenia restrukturyzacji w służbie zdrowia na przykładzie Szpitala Regionalnego „Latawiec”.

– Oczekuję także innych sugestii od prawdziwych ekspertów, a ekspertami nie muszą być wcale profesorowie, lecz praktycy z poszczególnych dziedzin. Na przykład przedsiębiorcy, którzy najlepiej znają bariery, utrudniające działalność gospodarczą – mówił gość.
Kolejną sugestią profesora było udzielanie pomocy w upowszechnianiu opracowań, przygotowanych przez Fundację w dostępnej, powszechnej formie.

W skład Sudeckiego Koła FOR weszli: prof. Jerzy Zwoździak, Piotr Lepak-Przybyłowicz, Krzysztof Brzozowski, Bogdan Lasak, sekretarz Sudeckiego Koła FOR, Mariusz Hoszowski, Ryszard Sobański, Leszek Mazurek, Tomasz Gołębiowski, Radosław Nowicki, Łukasz Roczniak, Jacek Domejko, Andrzej Lepak-Przybyłowicz, Agata Szywała, Jerzy Kubara, Sławomir Hunek, Ryszard Krzyśków, Beata Moskal-Słaniewska, Beata Ziółkowska-Seńków, Jarosław Bełdowski, Prezes Zarządu Fundacji FOR, prof. Leszek Balcerowicz, Przewodniczący Rady FOR, Edward Szywała, przewodniczący Sudeckiego Koła FOR, Janusz Szostak, Marian Sworobowicz i Jerzy Franckiewicz.

Nim jednak profesor spotkał się z grupą inicjatywną, gotową powołać pierwsze regionalne koło FOR, wczesnym popołudniem w siedzibie Firmy Szkoleniowej Anna Szywała wziął udział w dyskusji w ramach Klubu Myśli Intelektualnej XXI wieku. Tematem spotkania było – „Demokracja, praworządność, gospodarka – filary społeczeństwa obywatelskiego”. Wieczorem w hotelu Piast Roman wygłosił wykład pt. „Czy Polska może być nową Irlandią?”. To spotkanie, organizowane wspólnie ze Stowarzyszeniem Przedsiębiorców i Kupców Świdnickich, było spotkaniem otwartym i mógł wziąć w nim udział każdy chętny.

Adres: Ul. Rynek 1A |58-100 Świdnica Nr konta: 20 2490 0005 0000 4530 2734 4022
SPIKS | Wszelkie prawa zastrzeżone 2014