Adres: Ul. Rynek 1A |58-100 Świdnica
Nr konta: 20 2490 0005 0000 4530 2734 4022
Dane kontaktowe: +48 696 086 546 |biuro@spiks.org.pl |Facebook

Rozmawiali o „Polskim Ładzie” i jego zagrożeniach z rzecznikiem Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Prezes SPIKS Andrzej Panas spotkał się z rzecznikiem MŚP Adamem Abramowiczem, a także Andrzejem Sadowskim z Centrum im. Adama Smitha. Rozmowy dotyczyły przede wszystkim zmian w związku z „Polskim Ładem” i zagrożeń, jakie niesie projekt dla polskiej przedsiębiorczości. Wkrótce okazję do debaty z rzecznikiem Abramowiczem będą mieli lokalni przedsiębiorcy ze Świdnicy i okolic.

Spotkanie odbyło się 18 sierpnia w biurze rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Warszawie. Jego inicjatorem był prezes Stowarzyszenia Przedsiębiorców i Kupców Świdnickich Andrzej Panas. W trakcie rozmowy poruszone zostały w głównej mierze kwestie związane ze zmianami wprowadzanymi poprzez rządowy program społeczno-gospodarczy „Polski Ład”. To przede wszystkim wzbudzający zastrzeżenia i obawy przedsiębiorców wzrost opodatkowania. Plan odbudowy polskiej gospodarki zakłada bowiem m.in. wzrost podatku liniowego z 19% do 28%, do którego ma zostać wliczona również stawka zdrowotna – bez możliwości odliczenia. W tej sprawie rzecznik MŚP już na początku sierpnia apelował o głosy pod petycją do premiera przeciw niekorzystnym zmianom w nowym rządowym programie.

Wkrótce na temat zagrożeń wynikających z „Polskiego Ładu” będą mieli możliwość porozmawiać nasi lokalni przedsiębiorcy. Na zaproszenie Stowarzyszenia Przedsiębiorców i Kupców rzecznik MŚP Adam Abramowicz planuje odwiedzić Świdnicę 9 września. – Jako organizacja biznesowa pracujemy na rzecz całego regionu i niezwykle ważne są rozmowy w szerszym gronie firm. Stąd planujemy spotkanie otwarte dla firm z regionu, aby debata na temat „Polskiego Ładu” dała okazję wielu przedsiębiorcom podzielenia się swoimi uwagami – zapowiada prezes SPIKS Andrzej Panas.

/Tekst: Agnieszka Nowicka/

Adres: Ul. Rynek 1A |58-100 Świdnica Nr konta: 20 2490 0005 0000 4530 2734 4022
SPIKS | Wszelkie prawa zastrzeżone 2014