Adres: Ul. Rynek 1A |58-100 Świdnica
Nr konta: 20 2490 0005 0000 4530 2734 4022
Dane kontaktowe: +48 696 086 546 |biuro@spiks.org.pl |Facebook

Rozstrzygnięcia w sprawie Sikorskiego

W dniu 10 lutego 2004 r. podpisany został aneks do aktu notarialnego pomiędzy Miastem Świdnica i Krzysztofem Raczkiem reprezentującym firmę Condix z Poznania, a dotyczący sprzedaży gruntów przy ul. Sikorskiego. W wyniku wielomiesięcznych negocjacji zmieniono postanowienia umowy – informuje rzecznik prasowy Urzędu Miejskiego Rafał Bednarz.

W porozumieniu uchylono zapis, który zamykał Miastu drogę do egzekwowania od inwestora zagospodarowania całości terenu uzgodnionymi obiektami, jeśli miasto nie uchwali Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla tego obszaru w odpowiednim czasie. Po drugie zagwarantowane zostały w umowie terminy wykonania poszczególnych etapów inwestycji oraz korzystne dla miasta warunki ewentualnego odkupu gruntów w momencie nie zrealizowania przez Condix zaplanowanych inwestycji oraz odpowiedniej wysokości kary umowne, które będzie musiał zapłacić Condix jeśli nie wywiąże się z zobowiązań.

Firma Condix dopłaci także Miastu dodatkowe 800 tys. zł do ceny sprzedaży. Ponadto zmieniono niekorzystny zapis, który do tej pory mówił, iż budowa pasażu dla lokalnych kupców będzie uzależniona od, tego ilu z nich zgłosi się do współfinansowania budowy. W obecnym akcie, który jest bardziej korzystny dla kupców mówi się o preferencyjnych warunkach najmu lokali w pasażu handlowym. Obiekt zaś wybudowany zostanie całkowicie z nakładów inwestora.

W efekcie negocjacji plan inwestycyjny został dostosowany do realnych potrzeb mieszkańców przy jednoczesnym utrzymaniu poziomu opłacalności dla inwestora. Na terenach przy ul. Sikorskiego powstanie więc: hipermarket, market z materiałami budowlanymi i ogrodniczymi, pasaż handlowy dla miejscowych kupców, centrum kulturalno-sportowo-rekreacyjne składające się m.in. z kortów tenisowych, sauny, solarium, dyskoteki oraz kina, hotel o klasie minimum 3 gwiazdek oraz bar typu „fast food”.

Według wiedzy jaką posiada Miasto, trwają intensywne prace projektowe, a budowa ruszy prawdopodobnie wiosną. Pierwszy hipermarket ma powstać do tegorocznych świąt Bożego Narodzenia, a całość inwestycji ma zostać zakończona najpóźniej do 2008 roku.

W spotkaniu z prezydentem Wrocławia Rafałem Dutkiewiczem wzięli udział także wiceprezydent Ryszard Wawryniewicz i prezydent Wojciech Murdzek. Była więc okazja do poinformowania o bieżnych sprawach miasta, w tym o sprawie ulicy Sikorskiego.

O tych założeniach prezydent Wojciech Murdzek poinformował członków Stowarzyszenia Przedsiębiorców i Kupców Świdnickich na spotkaniu w dniu 18 lutego. Członkowie stowarzyszenia od dawna wyrażali swój jednoznaczny pogląd – iż chcą budowy hipermarketu w mieście, gdyż nowoczesne centra handlowe to wygoda dla mieszkańców, możliwość dotarcia do tańszych produktów, a także jeden z czynników stymulujących rozwój miasta.

Przedsiębiorcy byli tez zdecydowanie przeciwni rozjątrzaniu sporu wokół Sikorskiego, gdyż ich zdaniem konflikty z potencjalnymi inwestorami tworzą nieprzyjazną atmosferę w mieście. To z pewnością nie sprzyja Świdnicy. Po uzyskaniu informacji od prezydenta wystosowali swoje stanowisko, w którym popierają decyzję o zawarciu porozumienia.


STANOWISKO SPIKŚ W SPRAWIE INWESTYCJI PRZY UL. SIKORSKIEGO

Stowarzyszenie Przedsiębiorców i Kupców Świdnickich z zadowoleniem przyjęło wiadomość przekazaną przez Prezydenta Miasta Wojciecha Murdzka, że w dniu 10 lutego 2004r podpisany został aneks do aktu notarialnego, który pozwolił zakończyć spór, powstały wokół inwestycji przy ul. Sikorskiego.

Zakończona została sprawa, która podważała autorytet Miasta, jako sprzyjającego przedsiębiorcom, nie można bowiem głosić, że Świdnica będzie sprzyjać przedsiębiorcom i że władza stwarzać będzie korzystne warunki do tworzenia nowych miejsc pracy, a potem przez kilka lat uniemożliwiać inwestorowi, w tym wypadku nabywcy gruntu przy ul. Sikorskiego, realizację zaplanowanego przedsięwzięcia.

Teraz ten etap mamy już za sobą. Władze Miasta dały dobry znak firmom, które chciałyby inwestować na terenie Świdnicy. Stowarzyszenie Przedsiębiorców i Kupców Świdnickich będzie popierać wszelkie działania władz Miasta Świdnicy promujące i wspierające działalność gospodarczą i inwestycyjną, która będzie służyć mieszkańcom miasta i tworzyć nowe miejsca pracy. Stowarzyszenie Przedsiębiorców i Kupców Świdnickich jest za równym traktowaniem wszystkich przedsiębiorców działających na terenie miasta. Uważamy, że decyzja podjęta przez Prezydenta, kończąca kompromitujący Miasto spór, była słuszna i przyniesie w przyszłości wymierne korzyści mieszkańcom Świdnicy jak i budżetowi miasta.

Prezes Stowarzyszenia Kupców i Przedsiębiorców Świdnickich

Edward Szywała

 

 

 

 

 

Adres: Ul. Rynek 1A |58-100 Świdnica Nr konta: 20 2490 0005 0000 4530 2734 4022
SPIKS | Wszelkie prawa zastrzeżone 2014