Adres: Ul. Rynek 1A |58-100 Świdnica
Nr konta: 20 2490 0005 0000 4530 2734 4022
Dane kontaktowe: +48 696 086 546 |biuro@spiks.org.pl |Facebook

Seminarium dla przedsiębiorców

Realizatorzy projektu „Twoja Wiedza. Twoja Firma. Zarzuć sieci współpracy” oraz władze Wyższej Szkoły Techniczno – Ekonomicznej zapraszają pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych uczelni oraz przedsiębiorców do udziału w seminarium naukowo-szkoleniowym: „Jakość życia a rozwój regionu świdnickiego”. Zaproszenie trafiło także do członków Stowarzyszenia Przedsiębiorców i Kupców Świdnickich.

Seminarium odbędzie się 29 września 2012, godz. 10.00-12.40, (rejestracja uczestników od godz.09.30), Wyższa Szkoła Techniczno- Ekonomiczna (dawniej Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych), ul. Kliczkowska 34, 58- 100 Świdnica, sala 8.

Celem seminarium oraz projektu jest promocja współpracy nauki z biznesem w obszarach związanych ze sferą produktów i usług społecznych. Zmiany wywołane kryzysem gospodarczym stają się szansą dla rozwoju obszarów społecznych i dziedzin gospodarki opartej na sferze usług związanych z jakością życia. W świecie, w którym jednostka staje się głównym podmiotem i odbiorcą działań gospodarczych, sfera usług dla ludności przeżywa rozkwit i proces ten będzie się nasilał. Czynniki demograficzne – starzenie się społeczeństwa i migracje będą weryfikowały założenia gospodarcze i ekonomiczne wszelkich przedsięwzięć biznesowych i społecznych. Rozpoznanie kiełkujących trendów daje szansę na perspektywiczny rozwój biznesu oraz zabezpieczenie rosnących potrzeb odbiorców.

 

W projekcie „Twoja wiedza. Twoja firma. Zarzuć sieci współpracy” poszukujemy przedstawicieli obszarów działalności naukowej i gospodarczej, w których można wprowadzić niezwykłe i innowacyjne rozwiązania. Rozwiązania, które przyniosą korzyści pracownikom uczelniom i przedsiębiorcom, lecz również przyniosą szerokie korzyści społeczne. Właściciele najlepszych pomysłów zostaną zaproszeni do udziału w pracach Zespołów Wdrożeniowych, wezmą udział w specjalistycznych warsztatach i symulacjach gospodarczych oraz skorzystają z porad najlepszych ekspertów ds. innowacji.

 

Zaproszeni goście podzielą się również doświadczeniami i omówią dobre praktyki w prowadzonej przez nich działalności gospodarczej, wskażą możliwości wykorzystania kryzysu gospodarczego do rozwoju usług społecznych oraz zainicjują dyskusję, która – jak mamy nadzieję – będzie trwała również po zakończeniu seminarium.

 

Udział w seminarium jest bezpłatny. Zgłoszenia uczestnictwa przyjmowane są do 28 września na stronie http://zgloszenia.twtf.pl/formularz/ oraz bezpośrednio w dniu seminarium.

Uczestnicy otrzymują materiały promocyjne oraz szkoleniowe.

 

Program seminarium szkoleniowego – Wyższa Szkoła Techniczno- Ekonomiczna

Jakość życia a rozwój regionu świdnickiego

29 września 2012, godz. 10.00-12.30, sala nr 8

 

09.30 – 10.00      Rejestracja uczestników

 

10.00 – 10.10      Otwarcie seminarium, przywitanie uczestników.

Rektor WSTE, dr inż. Tadeusz Jeleniewski,

Jan Burzyński, Prezes Venom  Systems Sp. z o.o.

 

10.10-10.20 – Prezentacja założeń projektu „Twoja Wiedza. Twoja Firma. Zarzuć sieci współpracy” oraz oferty udziału w projekcie;

Tomasz Siemież – Koordynator sieci współpracy

 

10.20 – 10.30      Perspektywy współpracy uczelni z przedsiębiorcami

Rektor WSTE, dr inż. Tadeusz Jeleniewski

 

10.30 – 10.50      Potencjał szansą na podniesienie jakości życia- Innowacje szansą na rozwój społeczno- gospodarczy regionu

Prof. Piotr A. Wrzecioniarz – rzecznik Dolnośląskiej Rady Przedsiębiorczości i Nauki,

profesor Politechniki Wrocławskiej, Prezes Zarządu Instytutu Inwentyki Sp. z o.o.

 

10.50 – 11.10      Jakość życia mieszkańców Dolnego Śląska- raport z badań

Dr Bogna Bartosz, Instytut Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego

 

11.10 – 11.30      Przerwa kawowa

 

WARSZTATY:

 

11.30 – 12.30      Transfer wiedzy z wyższych uczelni do firm umożliwiający tańszy zakup nowych, nowoczesnych, innowacyjnych technologii

dr inż. Leszek Grocholski,  rzeczoznawca nr 90 Polskiego Towarzystwa Informatycznego, ekspert prezesa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, opiniodawca innowacyjności projektów

11.30 – 12.30      Budynki niskoenergetyczne – na przykładzie praktycznych doświadczeń Centrum Technologii Energetycznych w Świdnicy

Krzysztof Brzozowski, Stowarzyszenie Wolna Przedsiębiorczość, Centrum Technologii Energetycznych

 

Zapraszają: Gospodarz seminarium – Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna i              Lider Projektu – Venom System Sp. z o.o.

Adres: Ul. Rynek 1A |58-100 Świdnica Nr konta: 20 2490 0005 0000 4530 2734 4022
SPIKS | Wszelkie prawa zastrzeżone 2014