Adres: Ul. Rynek 1A |58-100 Świdnica
Nr konta: 20 2490 0005 0000 4530 2734 4022
Dane kontaktowe: +48 696 086 546 |biuro@spiks.org.pl |Facebook

Zaproszenie do współpracy

Na ręce prezesa Jacka Domejko wpłynęło pismo ze strony Venom System Sp. z o.o., zachęcające do współpracy członków SPiKŚ. Korzyści to m.in. możliwość uczestniczenia w seminariach, konferencjach i szkoleniach. Oto treść listu:

W ramach realizacji przez firmę Venom Systems Sp. z o.o. projektu pt. „Twoja Wiedza. Twoja Firma. Zarzuć sieci współpracy”, który w swoich założeniach i ideach (zmierzających do poprawy szeroko rozumianej jakości życia wśród mieszkańców Dolnego Śląska) jest, naszym zdaniem, bliski także Stowarzyszeniu Przedsiębiorców i Kupców Świdnickich, pragniemy zaproponować podjęcie współpracy w ramach planowanych przez nas działań.

Obszar realizacji projektu obejmuje Dolny Śląsk, a jedno z najbliższych wydarzeń zostało zaplanowane na 29 września 2012 w Świdnicy. Będzie to seminarium, którego tematem przewodnim jest „Jakość życia a rozwój regionu świdnickiego”. Wydarzenie poświęcone będzie problematyce podejmowania współpracy pomiędzy światem nauki a światem biznesu, JST i sektora organizacji pozarządowych. Zakres współpracy tych środowisk jest naprawdę różny, najczęściej podejmowana jest wtedy, gdy poszczególne grupy dochodzą do wniosku, że każdej ze stron może się to opłacać.

Zakres współpracy miałby obejmować:

a)            Udział Pana Prezesa, lub osób ze Stowarzyszenia, zainteresowanych transferem wiedzy z nauki do biznesu w seminarium 29.09.2012 r. Seminarium jest organizowane we współpracy z Wyższą Szkołą Techniczno- Ekonomiczną w Świdnicy (dawna Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych) i Panem Rektorem Tadeuszem Jeleniewskim. Celem organizacji  seminarium, którym chcielibyśmy rozpocząć współpracę ze Stowarzyszeniem Przedsiębiorców i Kupców Świdnickich, jest promocja idei transferu wiedzy do gospodarki w obszarze nauk „miękkich” związanych z jakością życia, np.: ochrony, promocji i profilaktyki zdrowia, rehabilitacji, terapii, turystyki, kształcenia ustawicznego i kultury czasu wolnego. W trakcie seminarium chcielibyśmy również spróbować odpowiedzieć na pytanie: czy i w jaki sposób można połączyć siły różnych grup w imię realizacji działań zmierzających do poprawy jakości życia w regionie świdnickim.

b)           Włączenie Stowarzyszenia do wspólnej organizacji  konferencji naukowo-gospodarczej w listopadzie br., której zakres tematyczny zostanie ustalony wspólnie z Panem, Panem dr. inż. Tadeuszem Jeleniewskim Rektorem WST-E w Świdnicy, Panem dr hab. inż. P.A. Wrzecioniarzem, prof. nadzw. PWr oraz Kanclerzem Loży Dolnośląskiej BCC Panem Markiem Woronem

c)            Włączenie do zespołów wdrożeniowych (złożonych z pracownika naukowego lub naukowo-dydaktycznego uczelni i przedsiębiorcy lub pracownika przedsiębiorstwa)  firm zrzeszonych w Stowarzyszeniu. Biorąc aktywny udział w działaniach projektowych na terenie regionu świdnickiego może Pan przyczynić się do powstania zespołu wdrożeniowego pracującego na rzecz jakości życia mieszkańców najbliższej okolicy.

Realizacja projektu pozwoli na zwiększenie szans rozwoju przedsiębiorczości akademickiej w naukach miękkich oraz wpłynie na rozwój konkretnych rozwiązań innowacyjnych w obszarach jakości życia. Więcej informacji na temat projektu znajduje się na stronie internetowej www.twtf.pl.

Szczegółowe ustalenia dokonane zostaną w przypadku wyrażenia chęci udziału Stowarzyszenia Przedsiębiorców i Kupców Świdnickich w przedsięwzięciu.

Zapraszamy do włączenia się do projektu. W przypadku wyrażenia zainteresowania udziałem w seminarium prosimy o informację zwrotną na adres biuro@twtf.pl lub kontaktując się z Biurem Projektu tel. (71) 307 01 02.

Dr Inż. Tadeusz Jeleniewski i Tomasz Siemież

Adres: Ul. Rynek 1A |58-100 Świdnica Nr konta: 20 2490 0005 0000 4530 2734 4022
SPIKS | Wszelkie prawa zastrzeżone 2014